Geen vergoeding meer voor ongevaccineerden in quarantaine

05.10.2021

Degenen die niet gevaccineerd mogen worden, hebben nog steeds aanspraak op een vergoeding.

Update 5 oktober 2021

De vergoeding voor werknemers die in quarantaine moeten ivm COVID-19 zal per 1 november in heel Duitsland komen te vervallen. De regeling in het Infektionsschutzgesetz houdt in dat mensen die in quarantaine moeten ivm COVID-19 een vergoeding krijgen voor de dagen die ze niet kunnen werken.

Veel Bundesländer hadden deze regeling al ingetrokken, maar vanaf 1 november 2021 geldt dit voor heel Duitsland. Het land Nordrhein-Westfalen past de regeling per 11 oktober niet meer toe.

Reden voor het aanscherpen van deze regeling is dat iedereen de kans heeft (gehad) zich te laten inenten tegen COVID-19.

Grensinfopunten in de buurt