GIPtogether 2021 (vervolgrapport)

06.10.2021

Op 24 september 2021 kwamen de partners van het grensoverschrijdende EURES-partnerschap uit België, Nederland en Duitsland bijeen voor het jaarlijkse GIPtogether. In het Dorint Hotel in Düren hadden de partners uit de grensregio weer eens de gelegenheid om persoonlijk en rechtstreeks met elkaar te discussiëren – en elkaar te leren kennen.

Ongeveer 40 deelnemers uit de partnerregio’s van de Euregio Maas-Rijn (EMR) kwamen samen: van de Euregio Rijn-Maas-Noord, de Euregio Rijn-Waal en de EUREGIO Gronau. De vertegenwoordigers hebben hun GrensInfoPunten (GIP) en Services grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling (SGA) uitvoerig gepresenteerd wat betreft hun structuren en werkmethoden.

Voortbouwend op deze praktijkvoorbeelden werd er in twee workshops uitvoerig gediscussieerd. Onder leiding van Martin Unfried (ITEM, Maastricht University) spraken de deelnemers eerst over “het dagelijkse werk intern en in het netwerk”, de hindernissen en mogelijkheden daarvan. De resultaten werden vergeleken en geanalyseerd in de tweede stap onder de titel “de strategische ontwikkeling in de 360-graden arbeidsmarkt over de  regio’s heer”. Holger Roth (Bundesagentur für Arbeit – regionaal directoraat NRW) leidde de discussie. Door de overlappingen van de afzonderlijke oriëntaties werd de ingeslagen weg bevestigd, die reeds in de EMR2030-strategie tot uiting komt en zal worden voortgezet via de aanvraag voor verdere financiering van het gezamenlijke partnerschap via ESF+.

Grensinfopunten in de buurt