Gratis scholingsbudget van € 1.000,- per jaar

21.02.2022

Om te zorgen dat iedereen goed inzetbaar blijft voor de Nederlandse arbeidsmarkt, heeft de Nederlandse overheid met ingang van 1 maart een subsidieregeling in het leven geroepen. Deze regeling, STAP, kan worden gebruikt voor trainingen, cursussen of opleidingen om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie.

Met dit budget van maximaal € 1.000,- per jaar kan een werkende of werkzoekende zelf bepalen welke opleiding of cursus gevolgd wordt. Hier zijn wel eisen aan verbonden, die opleidingen, cursussen en trainingen moeten wel geregistreerd staan. Deze registratie zal door DUO worden bijgehouden.

Verdere voorwaarden zijn dat de leeftijd van de aanvrager tussen 18 jaar en de AOW-leeftijd moet zijn en dat iemand de EU-nationaliteit heeft of partner zijn van iemand met de EU-nationaliteit.

Met de invoering van deze regeling komt met ingang van 1 januari de mogelijkheid te vervallen om opleidingskosten van de Nederlandse belastingen af te trekken.

Wie voor deze regeling in aanmerking wil komen, kan daarvoor terecht bij UWV. Daarvoor is een speciale website geopend op 1 maart: https://www.stapuwv.nl/stap/p/voorportaal 

Grensinfopunten in de buurt