Hoe kan ik mijn niet-EU-vaccinatie in Nederland laten registreren

26.01.2022

Als u volledig gevaccineerd bent in een land buiten de EU of u heeft een boosterprik gekregen buiten de EU, dan kunt u uw vaccinatie laten registreren in Nederland als:

  • u Nederlander bent; of
  • u in Nederland woont; of
  • u gevaccineerd bent op Aruba, Curaçao of Sint Maarten.

Ook als u 1 prik buiten de EU hebt gehad en 1 prik in Nederland kunt u uw vaccinatie laten registreren.

Het vaccin dat toegediend is, moet wel door de WHO goedgekeurd zijn.

Bellen voor een afspraak

U kunt hiervoor een afspraak maken via 030 – 8002899 (tussen 8.00 en 17.00 uur). Er zijn loketten in Utrecht, Houten, Groningen en Rotterdam. Komt u met meerdere personen? Maak dan meerdere afspraken. Dit nummer is het best bereikbaar aan het begin van de dag of rond 17.00 uur.

U krijgt het adres in de afspraakbevestiging. Voor deze afspraak neemt u de volgende documenten mee:

  • Identiteitsbewijs. De gegevens op het identiteitsbewijs moeten hetzelfde zijn als de gegevens op het vaccinatiebewijs, en/of;
  • een bewijsstuk waar uw BSN op staat. Dit is niet nodig als uw BSN op het identiteitsbewijs staat. Heeft u geen BSN? U moet dan aantonen dat u Nederlands bent of in Nederland woont. Bijvoorbeeld met een inschrijving van een studie-instelling of een werkgeversverklaring of een bewijs van registratie in basisregister of een verblijfsvergunning, en;
  • het vaccinatiebewijs dat u heeft gekregen in het land waar u de vaccinatie hebt gekregen. Het vaccinatiebewijs moet voldoen aan de eisen voor vaccinatiebewijzen.
  • komt u uit de USA of Suriname dan moet u naast uw CDC-card aanvullend bewijs (b.v. een boarding pass) meebrengen naar de afspraak.

TIP: wilt u nog een booster halen in Nederland? Doe dit dan eerst en maak daarna een afspraak met de GGD. De boosterprik wordt dan meteen mee opgenomen in de CoronaCheck app. Voor het halen van een booster hoeft u geen afspraak te maken. U kunt gewoon naar een priklocatie gaan.

Europees vaccinatiebewijs via CoronaCheck

Zo kunt u voor uw buitenlandse vaccinatie een coronabewijs krijgen dat geldig is in Nederland en de Europese Unie. Dit coronabewijs kunt u vervolgens uploaden in CoronaCheck.

Grensinfopunten in de buurt