Meer details bekend over “Regeling voor thuiswerk in het buurland vanaf 1 juli 2023”

25.04.2023

Wij ontvangen voortdurend nieuwe informatie over de nieuwe kaderovereenkomst met betrekking tot telewerken in het woonland. Als aanvulling op het laatste artikel (Regeling voor thuiswerk in het buurland vanaf 1 juli 2023, 13-04-2023) kunt u in dit artikel meer details over de nieuwe regeling vinden.

 

Op 1 juli 2023 treedt een nieuwe uitzonderingsregeling in werking voor thuiswerkende grensarbeiders. Grensarbeiders die gebruik kunnen en willen maken van deze regeling kunnen hiermee geregeld in hun thuiskantoor blijven werken zonder dat hun sociale zekerheid naar hun woonland verschuift. De verantwoordelijke commissie heeft hierover een kaderakkoord opgezet. Deelname door lidstaten is vrijwillig, met andere woorden de EU-lidstaten bepalen zelf of ze de overeenkomst ondertekenen en uitvoeren. Nederland en België hebben aangekondigd de overeenkomst te zullen ondertekenen. Duitsland zal waarschijnlijk ook deelnemen, maar een officiële bevestiging daarvan is er nog niet.  

Let op: De uitzonderingsregeling gaat alleen over de sociale zekerheid. De regels over belastingheffing en de salary split worden niet beïnvloed door het kaderakkoord.  

 

Een paar details:

 

Op wie is het kaderakkoord van toepassing?   

De nieuwe regeling is van toepassing op grensarbeiders die voor de werkgever in het buurland telewerken (bijvoorbeeld thuiswerken) in het woonland. Telewerken wordt gedefinieerd als werkzaamheden die via een directe netwerkverbinding met de werkgever worden uitgevoerd.  

Let op: In het woonland mogen regulier geen andere werkzaamheden worden verricht (bijv. afspraken met klanten)! Ook in een ander (derde) land mogen geen werkzaamheden worden verricht. In deze gevallen is deze regeling niet van toepassing. Het akkoord geldt ook niet voor zelfstandigen. 

 

Wat verandert er niet?   

De bekende regeling, zoals die al vóór Corona gold, blijft in principe voor iedereen gelden. Het nieuwe kaderakkoord is een uitzondering op deze regel en moet daarom apart worden bekeken.   

Het blijft dus zo dat als je 25% of meer in je woonland werkt, de sociale zekerheid overgaat naar het woonland. In het woonland moet een A1-verklaring worden aangevraagd om de sociale zekerheid aan te tonen.  

 

Wat komt erbij?

Wie aan de voorwaarden voldoet en minder dan 50% in het woonland telewerkt, kan een aanvraag indienen om zijn sociale zekerheid in het werkland te behouden. In dat geval wordt een A1-verklaring afgegeven door het werkland. Het gebruik van deze uitzonderingsregel aan te vragen is dus een keuze.  

 

Wat moet ik doen om onder de nieuwe regeling te vallen?

Als het woonland en het werkland de overeenkomst heeft ondertekend, moet u zo snel mogelijk een A1-verklaring aanvragen. U kunt de aanvraag indienen vanaf 1 juli 2023. U vraagt uw A1-verklaring aan in Duitsland bij de DVKA, in Nederland bij de SVB en in België bij de RSZ. U heeft tot 1 juli 2024 tijd om de formaliteiten te regelen.

 

Wat als ik niet aan de voorwaarden voldoe?  

Een A1-verklaring en ook een individuele uitzonderingsregeling kunnen altijd worden aangevraagd, ook als uw situatie niet voldoet aan de voorwaarden voor de nieuwe regeling. De verwerkingstijd voor de aanvraag zal waarschijnlijk langer zijn en het is momenteel niet te voorspellen hoe de instanties over een dergelijke aanvraag zullen beslissen.  

Toch raden wij alle grensarbeiders aan altijd een A1-verklaring aan te vragen. Zo hebt u altijd een bewijs van uw status als het erop aankomt.

Een reguliere A1-verklaring moet aangevraagd worden in het woonland van de grensarbeider. Een uitzonderingsregeling moet altijd worden aangevraagd in het land waar de grensarbeider sociaal verzekerd zou willen zijn.

 

Verder nog nieuw:  

Bij zogenaamde “workations” (enkele weken naar een ander land reizen voor een combinatie van vakantie en werk) moet je een A1-verklaring detachering aanvragen. Dit wordt aangevraagd in het land van de werkgever en heeft tot gevolg dat de sociale zekerheid niet verandert voor de duur van het verblijf in het buitenland.

Grensinfopunten in de buurt