Regeling voor thuiswerk in het buurland vanaf 1 juli 2023

13.04.2023

Op 1 juli 2023 treedt een nieuwe uitzonderingsregeling in werking waardoor veel grensarbeiders geregeld in hun thuiskantoor kunnen blijven werken zonder dat hun sociale zekerheid naar hun woonland verschuift. Deelname door lidstaten is vrijwillig, met andere woorden de EU-lidstaten bepalen zelf of ze de overeenkomst ondertekenen en uitvoeren. Nederland heeft aangekondigd de overeenkomst te zullen ondertekenen. Het kan worden aangenomen dat België en Duitsland ook zullen deelnemen.

Let op: de regels over belastingheffing en de salary split worden niet beïnvloed door het kaderakkoord.

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer per brief laten weten dat de tekst voor de overeenkomst aan de lidstaten is voorgelegd. De exacte inhoud van het akkoord is nog niet officieel bekend.

Hoewel de tekst van het akkoord nog niet beschikbaar is, zijn enkele details al wel bekend. Naar verwachting wordt de regel dat een grensarbeider een aanvraag kan indienen om sociaal verzekerd te blijven in het werkland als minder dan 50% telewerk wordt verricht in het woonland. Het is echter belangrijk de tekst van de overeenkomst af te wachten. Pas dan kan worden bepaald op welke groepen personen de overeenkomst van toepassing is en aan welke voorwaarden de werkzaamheden in het woonland van deze personen moeten voldoen.

Zodra wij meer informatie hebben, zullen wij u daarover informeren op onze website.

Grensinfopunten in de buurt