Meer uniforme Corona-maatregelen in Duitsland

03.05.2021

In Duitsland is een wet in werking getreden die beperkingen voor het hele land kan opleggen. Afhankelijk van de incidentiewaarden gelden in heel Duitsland naast de voorschriften van de deelstaten aanvullende voorschriften: de zogenaamde “federale noodrem”. De aanvullende beperkingen zijn alleen van toepassing als 7-dagen-indicentie drie dagen achter elkaar wordt overschreden. De voorschriften van de “federale noodrem” treden dan in werking met ingang van de volgende dag. De aanvullende maatregelen stoppen wanneer de respectieve grenswaarde opnieuw gedurende vijf opeenvolgende werkdagen niet meer wordt overschreden; de opheffing gaat dan eveneens in op de dag daarna.

Op basis van de gegevens van het Robert Koch-Instituut bepalen de deelstaten wanneer welke voorschriften in welk district en welke stad van toepassing zijn en maken dit vervolgens bekend.

Wat geldt in NRW?

Een overzicht van de voorschriften voor Noordrijn-Westfalen die voortvloeien uit de wet ter bescherming tegen infecties en de verordening ter bescherming van de corona:

7-daagse incidentie ≤100

7-daagse incidentie >100

Uitgaansverbod

Geen uitgaansverbod

Uitgaansverbod van 22.00 uur ‘s avonds tot 5 uur ‘s ochtends. Tussen 22.00 uur en middernacht blijven lichamelijke activiteiten, zoals wandelen, fietsen en joggen, buiten voor individuele personen toegestaan. Verder zijn geldige redenen voor een uitzondering op de avondklok bijvoorbeeld de uitoefening van professionele of officiële werkzaamheden/ activiteiten, (veterinaire) medische noodsituaties, de uitoefening van het voogdij- en omgangsrecht, de verzorging van hulpbehoevenden of minderjarigen, de begeleiding van stervenden, de verzorging van dieren.

Contactbeperkingen

Bijeenkomsten in openbare ruimten zijn alleen toegestaan voor leden van het eigen huishouden + 1 persoon van een ander huishouden of in totaal maximaal 5 personen van twee huishoudens.

Bijeenkomsten in openbare en privéruimte zijn alleen toegestaan voor leden van het eigen huishouden + 1 persoon van een ander huishouden

Winkelen voor dagelijkse behoeften

Toegestaan met klantenlimiet

Toegestaan met striktere klantenlimiet

Winkelen voor meer dan de dagelijkse behoeften

Winkelen mogelijk na voorafgaande reservering, limiet aantal klanten.

Met een incidentiewaarde van 101-150: winkelen mogelijk na voorafgaande afspraak, strengere klantenbeperking en dagelijks negatief testresultaat vereist.


Met een incidentiewaarde boven 150: winkels zijn gesloten.

Sport

Sporten in de open lucht is toegestaan met inachtneming van de algemene contactbeperkingen. Voor kinderen tot en met 14 jaar is sporten toegestaan in groepen van maximaal 20 personen.

De niet-contactuele beoefening van individuele sporten alleen, met z’n tweeën of met leden van het eigen gezin blijft buiten toegestaan. Voor kinderen onder de 14 jaar is sporten in groepen van maximaal 5 personen toegestaan.

Cultuur

Bezoeken aan musea, kunsttentoonstellingen, galerijen, kastelen, gedenktekens en soortgelijke instellingen zijn mogelijk op afspraak /reservering

De exploitatie van musea, kunsttentoonstellingen, galerijen, kastelen, gedenktekens en soortgelijke instellingen is eveneens verboden.

Dierentuinen en botanische tuinen

Bezoeken aan dierentuinen en botanische tuinen zijn mogelijk na reservering.

De openluchtruimten van dierentuinen en botanische tuinen blijven open met passende beschermings- en hygiëneconcepten. Een voorwaarde voor toegang is een dagelijks negatief testresultaat.

Andere vrijetijdsvoorzieningen

Sportscholen, pretparken, overdekte speelplaatsen, zwembaden, clubs, speelhallen, casino’s, prostitutie-inrichtingen zijn gesloten.
Solariums mogen worden geëxploiteerd.
In wedkantoren is alleen het aannemen van gokbiljetten toegestaan.

Sportscholen, pretparken, overdekte speelplaatsen, zwembaden, clubs, speelhallen, casino’s, wedkantoren, solariums, prostitutie-inrichtingen zijn gesloten.

Contactberoepen

Het uitoefenen van contactberoepen is toegestaan onder strikte hygiënische voorwaarden.

Niet-medische contactberoepen zijn verboden, behalve: bezoeken aan kappers en pedicures zijn nog steeds toegestaan met een dagelijks negatief testresultaat.

Kantoorwerk

Ongeacht de 7-dagen-incidentie geldt het volgende: Voor kantoorwerk moeten ondernemingen hun werknemers de mogelijkheid bieden dit werk thuis te verrichten, mits er geen dwingende operationele redenen zijn die zich daartegen verzetten. De werknemers moeten het aanbod aanvaarden, tenzij er dwingende redenen zijn om dat niet te doen. Werkgevers zijn verplicht hun werknemers twee tests per week aan te bieden.

School en onderwijs in NRW

  • Wegens de gespannen pandemische situatie zal de school tot nader order wisselende lessen (combinatie thuisonderwijs en onderwijs in de klas) aanbieden, een uitzondering geldt voor examenklassen.
  • Voor de deelname van studenten en docenten aan de “face-to-face”-lessen zijn twee testen per week vereist.
  • Met een regionale incidentie van meer dan 165 is face-to-face-onderwijs verboden – onderwijs op afstand vindt plaats. Afstudeerklassen en bijzondere scholen zijn vrijgesteld. Regionaal betekent hier dat het gaat om de incidentie in een district of een stad. De incidentiewaarde in een afzonderlijke gemeente die tot een district behoort, is niet doorslaggevend.
  • Examens, met name eindexamens, vormen geen onderwijs in de zin van het federale recht en vallen derhalve niet onder de beperkingen op het presentieonderwijs.
  • Onderwijsondersteunende diensten zijn aanwezig.
  •  

De huidige Corona-beschermingsverordening van NRW is hier te vinden.

Grensinfopunten in de buurt