Nederland en België sluiten een nieuw belastingverdrag

31.07.2023

Op 21 juni 2023 hebben de bevoegde ministers van Nederland en België het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België ondertekend. Het nieuwe belastingverdrag, dat dubbele belasting moet voorkomen en misbruik moet bestrijden, biedt oplossingen voor een aantal knelpunten uit het huidige belastingverdrag.

Het gaat dan met name over een versimpeling van de regels die van toepassing zijn op (hoog)leraren, sporters en artiesten. De uitzonderingsregels die in aparte bepalingen voor deze beroepen gegoten waren, worden in het nieuwe belastingverdrag geschrapt. Zo zullen (hoog)leraren in principe belastingplichtig zijn in het land waar zij werken, en zullen sporters en artiesten veelal in het woonland belastingplichtig zijn. Verder bevat het nieuwe belastingverdrag nog regels die de belastingontwijking moeten aanpakken en specifieke regels voor geëmigreerde directeur-grootaandeelhouders.

Op dit moment is er nog geen oplossing gevonden voor de situatie van thuiswerkende grensarbeiders. Ook in het nieuwe belastingverdrag zullen de thuiswerkdagen van grensarbeiders in het woonland belast worden. Nederland en België zijn echter nog in gesprek om (hopelijk) tot een oplossing te komen, die dan in een Protocol verwerkt zou worden.

Het nieuwe belastingverdrag moet nog geratificeerd (goedgekeurd) worden door de Nederlandse en Belgische parlementen. Pas na goedkeuring door de parlementen, zal het belastingverdrag in werking kunnen treden. Naar verwachting zal dat pas in 2025 zijn.

Het nieuwe belastingverdrag kan geraadpleegd worden via deze website.

Grensinfopunten in de buurt