Nederland hoogrisicogebied. Maatregelen m.i.v. 6 april

06.04.2021

Dit artikel is op 12 mei geactualiseerd

De Duitse regering heeft Nederland aangewezen als hoogrisicogebied. Dit heeft consequenties voor het grensverkeer, met extra test- en aanmeldeisen. De maatregelen treden in de nacht van maandag 5 april op dinsdag 6 april om 00.01 uur in werking.

Op landelijk niveau is de inreisverordening van toepassing: Coronavirus-Einreiseverordnung (CoronaEinreiseV) – (bundesgesundheitsministerium.de). Deze stelt de volgende eisen aan reizigers vanuit hoogrisicogebieden:

 • Er geldt een aanmeldplicht vóór de reis naar Duitsland, door het invullen van het formulier op www.einreiseanmeldung.de. Uitzonderingen gelden voor onder andere een doorreis en verblijf tot 24 uur.
 • Bij het inreizen geldt de verplichting om een negatief testresultaat, niet ouder dan 48 uur, bij zich te hebben. Hierop zijn enkele uitzonderingen van toepassing (zie hieronder).

Maatregelen in Noordrijn-Westfalen

De deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft ruimere bepalingen voor noodzakelijk grensverkeer ingevoerd. Specifieke categorieën grensgangers, zoals grenswerkers, -studenten en –scholieren, co-ouders etc. kunnen volstaan met het afnemen van twee tests per week. Zij kunnen een afspraak maken op speciale testlocaties, waar zij een gratis test kunnen krijgen: Grenstesten.nl

Kijk voor actuele informatie over de maatregelen in Noordrijn-Wetfalen op Coronavirus | Das Landesportal Wir in NRW.

Grenscontroles

Duitsland zal geen grenscontroles instellen, maar in de grensregio steekproefsgewijs controleren. Wie geen negatief testbewijs bij zich heeft, zal niet worden teruggestuurd, maar kan een test afnemen bij een lokale gezondheidsambt. Wel kan een boete worden uitgedeeld.

Bekijk hier het aangepaste reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken: https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/duitsland/reizen/reisadvies?s=08#anker-coronavirus

Veelgestelde vragen

Wat verandert er precies als ik naar Duitsland moet?

 • Bij het noodzakelijk inreizen geldt de verplichting voor iedereen boven de 6 jaar om een negatief testresultaat, niet ouder dan 48 uur, bij zich te hebben (48 uur vanaf de uitslag). Geldige tests zijn PCR-tests, antigeen (snel) tests en mogelijk ook zelftests onder supervisie inclusief een testcertificaat. Deze moet in de Engelse, Duitse of Franse taal worden afgegeven.
 • Er geldt een aanmeldplicht vóór de reis naar Duitsland, zie het in te vullen formulier www.einreiseanmeldung.de. Uitzonderingen gelden voor onder andere een doorreis en verblijf tot 24 uur.
 • Er zijn een aantal uitzonderingen voor:
  • Grenspendelaars (werknemers, scholieren, studenten) moeten een negatieve test voorleggen. Volgens de verordening gaat dit om minimaal 2 testen per week. Werknemers moeten een werknemersverklaring kunnen tonen.
  • Ouders die hun minderjarige kind naar school brengen en direct weer terug keren hebben ook een negatieve test nodig.
  • Personen die werkzaam zijn in de transportsector, personen- en goederenverkeer voor alle modaliteiten zijn uitgezonderd op de testverplichting wanneer hun verblijf korter is dan 72 uur en de hygiëne en beschermingsmaatregelen in acht worden genomen.
  • Voor de binnenvaart zouden de deelstaten aan de Rijn akkoord zijn met een speciale regeling waarbij schippers op hun schip in quarantaine kunnen.
  • Voor transportpersoneel geldt de 24-uurs uitzondering op de registratieplicht.
  • Voor de volgende personen geldt dat een test niet ouder dan 48 uur volstaat:
   • Personen die minimaal twee maal per week de grens over gaan om:
    • Familie in de eerste graad te bezoeken;
    • Echtgeno(o)t(e)/ partner te bezoeken;
    • Zorgplicht te vervullen aan kinderen.
    • Mensen die de grens minstens eens per week oversteken om voor familieleden te zorgen.

Versoepeling van de quarantaineplicht voor gevaccineerde en herstelde personen in NRW vanaf 3 mei

Mensen die volledig tegen corona zijn ingeënt en mensen die hersteld zijn van corona, worden in bepaalde gebieden op dezelfde manier behandeld als mensen die negatief zijn getest. Een negatief testbewijs, bijvoorbeeld bij de grensovergang naar Duitsland of bij de “Click and Meet” in detailhandelszaken, is niet langer nodig indien aan de volgende voorwaarden is voldaan en dit kan worden aangetoond:

1. de vaccinatie is volledig en werd 14 dagen voordien voltooid.
2. iemand heeft positief getest op Corona en die test is ten minste 28 dagen oud en niet ouder dan 6 maanden.
3. een positieve test in combinatie met een vaccinatie die ten minste 14 dagen oud is.

Let op: Deze verklaring moet officieel in het Duits, Engels, Frans, Italiaans of Spaans zijn. Het kan dus zijn dat de vaccinatiekaart van het RIVM niet wordt geaccepteerd!

Versoepeling van de quarantaineplicht voor gevaccineerde en herstelde personen in Niedersachsen vanaf 3 mei

Ook in Niedersachsen is de regel versoepeld, echter alleen voor personen die gevaccineerd zijn en waarbij de vaccinatie ouder is dan 14 dagen.

De versoepeling van de testplicht voor gevaccineerde en herstelde personen vanaf 13 mei geldt (voorlopig) niet voor Niedersachsen

Waarom scherpt Duitsland de inreis-eisen aan?

 • Vanwege het hoge aantal besmettingen in Nederland heeft de federale overheid in Duitsland besloten om aanvullende maatregelen te nemen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.
 • Op 4 april 2021 is Nederland geclassificeerd als een gebied met een hoog risico. Deze classificatie komt in beeld wanneer er in zeven dagen over een langere periode duidelijk meer dan 200 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners worden aangetroffen. Deze drempel wordt in Nederland duidelijk overschreden.
 • Duitsland scherpt deze regels niet voor niks aan. Het dringende advies blijft daarom: werk, daar waar het kan zoveel mogelijk thuis en reis niet.

Wat zijn de regels voor Noordrijn-Westfalen?

Voor de laatste stand van zaken kunt u het beste kijken op de website van de deelstaat Noordrijn-Westfalen: Coronavirus | Das Landesportal Wir in NRW.

Welke testen zijn voor Duitsland geschikt? Moet ik over een verklaring beschikken? Aan welke eisen moet ik voldoen?

In Duitsland is de PCR-test, de antigeen (snel) test en een zelftest onder begeleiding geschikt. U moet vervolgens over een bewijs beschikken met een negatief resultaat. Op dat bewijs moeten in elk geval de volgende punten staan: type test, test resultaat, uw naam en achternaam, de datum en tijd dat u bent getest en de datum en tijd van de uitslag, en de naam, de contact gegevens (lab/bedrijf) en de handtekening van degene die de test heeft afgenomen. Het certificaat moet in de Engelse, Duitse, Franse, Italiaanse of Spaanse taal worden afgegeven.

Waar kan ik mij laten testen als ik naar Duitsland moet?

 • Als reiziger naar Duitsland kunt u zich laten testen bij een commerciële teststraat in Nederland.
 • De GGD verstrekt geen testbewijzen voor dit doel.
 • Voor Nederlandse grenspendelaars, scholieren en studenten die in Duitsland werken of naar school gaan, geldt dat ze gebruik kunnen maken van een gratis test via grenstesten.nl Als u in Duitsland woont en in Nederland werkt dan kunt u uw werkgever vragen gebruik te maken van de regeling om ook hun werknemers te testen. (Dit is wel onder specifieke voorwaarden.) Ook zij kunnen daarvoor een bewijs afgeven.
 • Het advies blijft echter: reis niet en werk, daar waar het kan, zoveel mogelijk thuis.

Kan ik gecontroleerd worden aan de grens?

Nee, u wordt niet direct gecontroleerd aan de grens. De Duitse politie zal wel steekproefsgewijs controleren of u een testbewijs bij u heeft. Wanneer u deze niet bij u heeft dan kunt u daarvoor een boete krijgen.

Waar en hoe vaak moet ik mij registreren?

U kunt zich hier registeren: www.einreiseanmeldung.de.

Als u niet langer dan 24 uur in Duitsland verblijft dan bent u hiervan uitgezonderd. Echter moet u in de meeste gevallen wel een negatief testbewijs kunnen overleggen.

Ik woon in Duitsland/Noordrijn Westfalen/Nedersaksen en werk in Nederland. Moet ik me laten testen? Waar kan ik me laten testen?

Als u weer terugkeert naar Duitsland (nadat u naar uw uw werk of school bent geweest) moet u een testbewijs bij u hebben. Voor u gelden dus dezelfde regels als wanneer u in Nederland had gewoond en naar Duitsland ging voor uw werk/school. U kunt zich laten testen bij één van de Duitse testcentra voordat u de grens oversteekt naar Nederland. Volgens de nieuwe verordening hebt u maximaal 2 testen per week nodig.

 

Hoewel de medewerkers van het GIP er alles aan doen om u te voorzien van accurate en zorgvuldig samengestelde informatie, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid betreffende de juistheid en volledigheid daarvan.

Grensinfopunten in de buurt