Nederland: loondoorbetaling in cao voor uitzendkrachten aangepast

03.08.2023

Het uitzendbeding in Nederlandse uitzendovereenkomsten leidde er voorheen vaak toe dat de werknemer(s) een ziektewetuitkering van UWV kregen in plaats van loondoorbetaling door de werkgever (uitzendbureau). Daar is verandering in gekomen door een uitspraak van de Hoge Raad. Uitzendkrachten met een uitzendbeding hebben sinds deze datum (17 maart 2023) recht op loondoorbetaling in plaats van een ziektewetuitkering van UWV. Dit is nu ook opgenomen in de nieuwe cao voor uitzendkrachten per 1 juli 2023. Het uitzendbureau moet nu het loon met een maximum van 90% doorbetalen tot maximaal het einde van de uitzendovereenkomst.

De regeling geldt voor uitzendondernemingen die zijn aangesloten bij de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) of NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen). Voor niet-aangesloten uitzendbedrijven kunnen andere regels gelden. De Duitstalige versie van deze cao kunt u hier downloaden.

Grensinfopunten in de buurt