Nederland: Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022

15.07.2022

Ouders hebben recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof. Hier maakt echter slechts een derde van de ouders gebruik van. Om het daadwerkelijk opnemen van ouderschapsverlof te stimuleren worden per 2 augustus 2022 de eerste negen weken van het ouderschapsverlof betaald, tot 70 procent van het dagloon. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het betaald ouderschapsverlof.

Ouders krijgen straks gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximum dagloon). Voorwaarde is dat zij deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Ouders kunnen het verlof flexibel opnemen. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken. Verlof dat niet in het eerste jaar is opgenomen kan worden toegevoegd aan de 17 weken onbetaald verlof. Deze kunnen nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind worden opgenomen, maar dus zonder betaling. Het blijft mogelijk voor werkgevers en werknemers om daar aanvullende afspraken over te maken.

De invoering van betaald ouderschapsverlof volgt op de invoering van extra geboorteverlof voor partners. Sinds 1 januari 2019 krijgen partners geen twee, maar vijf werkdagen vrij direct na de geboorte van hun kind. Sinds 1 juli 2020 hebben zij daarnaast nog eens vijf weken recht op betaald verlof tijdens de eerste zes maanden na de geboorte van een baby.

Moeders hebben vanaf augustus 2022 recht op deze negen weken betaald ouderschapsverlof, naast het bestaande zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Meer informatie over het betaald ouderschapsverlof vindt u op de website van de Rijksoverheid en de website van het UWV.

Grensinfopunten in de buurt