Nederland: Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022

28.04.2021

Ouders hebben recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof. Hier maakt echter slechts een derde van de ouders gebruik van. Om het daadwerkelijk opnemen van ouderschapsverlof te stimuleren worden per 2 augustus 2022 de eerste negen weken van het ouderschapsverlof betaald, tot 50 procent van het dagloon. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het betaald ouderschapsverlof.

Ouders krijgen straks van UWV een uitkering ter hoogte van vijftig procent van hun dagloon, tot vijftig procent van het maximum dagloon. Een belangrijk element is dat de eerste negen weken alleen worden betaald als deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Daarmee krijgen gezinnen meer tijd om te wennen aan de nieuwe situatie en om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen. Verlof dat niet in het eerste jaar is opgenomen kan worden toegevoegd aan de 17 weken onbetaald verlof. Deze kunnen nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind worden opgenomen, maar dus zonder betaling. Het blijft mogelijk voor werkgevers en werknemers om daar aanvullende afspraken over te maken.

De invoering van betaald ouderschapsverlof volgt op de invoering van extra geboorteverlof voor partners. Sinds 1 januari 2019 krijgen partners geen twee, maar vijf werkdagen vrij direct na de geboorte van hun kind. Vanaf 1 juli 2020 krijgen zij nog eens vijf weken recht op betaald verlof tijdens de eerste zes maanden na de geboorte van een baby.

Moeders hebben vanaf augustus 2022 recht op deze negen weken betaald ouderschapsverlof, naast het bestaande zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.

Grensinfopunten in de buurt