Nederland en België weer hoogrisicogebied

19.11.2021

Duitsland zal Nederland en België met ingang van 21 november indelen als hoogrisicogebied. Dit heeft gevolgen voor het grensverkeer. Er zullen geen grenscontroles zijn, maar wel geldt een aanmeldplicht, testverplichting en quarantaineverplichting!

Het is belangrijk om te weten dat deelstaten verschillende regels kunnen hebben. Daarom is het verstandig om u te informeren bij deze desbetreffende deelstaten als u daar moet zijn.

Algemene informatie over het inreizen van Duitsland en quarantaine is te vinden op de website van het Bundesministerium für Gesundheit

Wat kunt u verwachten, wat zijn de belangrijkste zaken:

Alle reizigers vanaf 12 jaar zijn verplicht om bij binnenkomst een bewijs van inenting, testen of herstel te hebben.

Aanmelding

 • Het is verplicht zich vóór de reis naar Duitsland te registreren door het onlineformulier in te vullen op www.einreiseanmeldung.de. Dit formulier moet vóór het vertrek naar Duitsland worden ingevuld. Uitzonderingen zijn doorreis en verblijven van maximaal 24 uur.

Quarantaine

 • Als u in de laatste tien dagen voor binnenkomst op enig moment in Nederland en/of België bent geweest, moeten personen die geen vaccinatie- of herstelverklaring bij het Digitale Einreise Anmeldung hebben ingediend, zich onmiddellijk na aankomst afzonderen (binnenlandse quarantaine). De periode van isolatie is over het algemeen tien dagen. Indien vóór binnenkomst reeds een herstel- of vaccinatiebewijs is overgelegd, is quarantaine niet vereist.

– Voor ongevaccineerde personen:

 • De quarantaine kan voortijdig worden beëindigd als een negatief testcertificaat wordt ingediend via het uploadportaal van de digitale aanmelding. De test mag op zijn vroegst vijf dagen na binnenkomst zijn uitgevoerd. De individuele link op de registratiebevestiging (PDF-document) moet worden gebruikt om het bewijsmateriaal te uploaden.

– Voor kinderen onder de 12 jaar:

 • Kinderen jonger dan 12 jaar zijn vrijgesteld van de bewijsplicht; voor hen eindigt de quarantaine automatisch na de vijfde dag van binnenkomst.

Uitzonderingen

Grenspendelaars en alle reizigers die minder dan 24 uur in Duitsland of in Nederland cq België verblijven, zijn in het algemeen vrijgesteld van de registratie- en quarantaineplicht. D.w.z. voor

 • Grenspendelaars:
  • hetzij een bewijs van inenting/herstel, hetzij 2 tests per week, ook bij dagelijks woon-werkverkeer
  • Geen verplichting om aan te melden, indien zij slechts gedurende maximaal 24 uur in Nederland of in Duitsland verblijven of indien het gaat om grenspendelaars
  • geen quarantaineverplichting, ook niet voor niet-gevaccineerde personen, zelfs zonder bewijs van noodzaak van het bedrijf
 • Voor schoolbezoek over de grens:
  • Geen aanmeldplicht en quarantaineplicht voor verblijven van minder dan 24 uur aan een stuk
  • Voor leerlingen jonger dan 12 jaar: Geen 3-G plicht bij binnenkomst.
  • Voor leerlingen van 12 jaar en ouder die niet zijn ingeënt en niet zijn hersteld: Bewijsplicht alleen bij 2 tests per week voor verblijven van minder dan 24 uur of vrijstelling in individuele gevallen. Zo nodig kunnen de deelstaten deze (“beperkte”) testverplichting vergemakkelijken of wijzigen, b.v. door deze te integreren in een reeds bestaande testregeling op scholen.

Let op: werkt u in Duitsland, dan geldt op de werkvloer een 3G-verplichting. Meer hierover leest u hier. Dit staat los van de voorwaarden om Duitsland binnen te mogen reizen.

Grensinfopunten in de buurt