Nederlandse inkomensverklaring voor Belgische grensarbeiders

06.03.2023

Sinds 1 maart 2023 is het opnieuw mogelijk om de Nederlandse belastingaangifte in te vullen. Ook inwoners van België die in Nederland werken kunnen weer hun Nederlandse aangifte indienen. Voor die Belgische grensarbeiders is de procedure om te kwalificeren als buitenlands belastingplichtige sinds vorig jaar eenvoudiger geworden. Om te kwalificeren als buitenlands belastingplichtige, moet minstens 90% van het totale wereldinkomen in Nederland belast worden. Daarnaast moet de belastingplichtige ieder jaar een inkomensverklaring, ondertekend door de FOD Financiën, bezorgen aan de Nederlandse Belastingdienst. Tegenwoordig kunnen Belgische grensarbeiders hun inkomensverklaringen uploaden (of per brief sturen) naar de FOD Financiën, die de verklaringen dan weer rechtstreeks doorsturen naar de Nederlandse Belastingdienst.

Download de inkomensverklaring voor 2022 via deze website van de Nederlandse Belastingdienst. Die moet dan (digitaal) ingevuld en ondertekend worden.

Vervolgens kan men de inkomensverklaring uploaden via MyMinfin. Ga naar “Mijn interacties” en klik op “Antwoorden op een Brief”. Als dienstcode vult men “535” in en als FOD Financiën kenmerk van het document “Nederlandse inkomensverklaring”. Vergeet uiteraard ook niet om de inkomensverklaring als bijlage toe te voegen! Lukt het niet om de inkomensverklaring via MyMinfin te uploaden, dan kan men die ook per post bezorgen aan de FOD Financiën: FOD Financiën – AAFisc – Particulieren, Gaston Crommenlaan 6 bus 535, 9050 Ledeberg.

Nadat de gegevens van de Belgische belastingaangifte verwerkt zijn, controleert de FOD Financiën de inkomensverklaring en, indien volledig en correct ingevuld, bezorgt zij de inkomensverklaring naar de Nederlandse Belastingdienst.

Meer informatie vindt u via deze website: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/internationaal/buitenlandse-inkomsten-en-rekeningen/nederlandse-inkomensverklaring.

Grensinfopunten in de buurt