Nederlandse kinderbijslag verhoogd

16.12.2022

In verband met de toenemende levenskosten, heeft de Nederlandse regering besloten de kinderbijslag extra te verhogen. Daarom gelden vanaf 1 januari 2023 de volgende bedragen:

Leeftijd Per kwartaal per kind Per maand per kind
0 t/m 5 jaar € 269,76 € 89,92
6 t/m 11 jaar € 327,56 € 109,19
12 t/m 17 jaar € 385,37 € 128,46

 

De kinderbijslag wordt per kwartaal uitbetaald. De hogere uitkering wordt voor het eerst begin april 2023 uitgekeerd.

Grensinfopunten in de buurt