Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. De regeling houdt rekening met de hoogte van het omzetverlies en bedraagt maximaal 20.000 euro (netto) […]

Verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie (NOW en TOZO)

Het noodpakket banen en economie wordt verlengd en uitgebreid. Het huidige noodpakket zou normaal op 1 juni aflopen, maar wordt nu met drie maanden verlengd tot 1 september. Dat betekent dat regelingen zoals de NOW en de Tozo ook beschikbaar blijven voor bedrijven en ondernemers in moeilijkheden voor de komende maanden. Er zijn echter ook […]

Geopend: loket voor grensondernemers voor aanvragen lening bedrijfskapitaal(TOZO)

Ondernemers die over de grens wonen (in de EU, EER of Zwitserland), in Nederland hun bedrijf hebben en financieel in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen aanspraak maken op een lening voor bedrijfskapitaal (TOZO). Per 18 mei is deze financiële ondersteuning aan te vragen bij de gemeente Maastricht. Maastricht voert deze regeling voor heel […]

Nieuwe platform voor vraag en aanbod van personeel

Voor de coronacrisis hadden veel sectoren te maken met personeelstekorten. Soms zijn die door de crisis nog eens versterkt. Met name in de zorg is dit het geval. Ook andere branches hebben het soms drukker door de coronacrisis, maar ze weten dit ook vaak op te lossen door intern personeel te schuiven, collegiale in-en uitleen, […]

Subsidie voor de energiefactuur van de Vlaamse overheid

De Vlaamse regering heeft een forfaitaire water – en energiepremie ingevoerd van € 202,68. Deze is bedoeld voor de werknemers die tijdelijk werkloos zijn door overmacht of door economische redenen. Ook grensarbeiders komen daarvoor in aanmerking. Gedetailleerde informatie vindt u hier>>

Noordrijn-Westfalen (NRW) schaft de quarantaineverplichting voor EU-terugkeerders af

Sinds 15 mei 2020 is in NRW een nieuwe coronaverordening over de inreis naar Duitsland van kracht (“Coronaeinreiseverordnung“). Volgens deze verordening hoeven terugkerende reizigers uit de EU en uit IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland niet langer in quarantaine te worden geplaatst, zelfs niet na een verblijf in het […]

Soforthilfe in NRW mag nu ook gedeeltelijk voor levensonderhoud worden gebruikt

De Landesregierung van Nordrhein-Westfalen heeft aangekondigd dat de ‘’Soforthilfe NRW’’ nu onder bepaalde voorwaarden ook gedeeltelijk mag worden gebruikt voor levensonderhoud. Deze regeling is vooralsnog uitsluitend van toepassing in Nordrhein-Westfalen. Eigenlijk mag de Soforthilfe alleen worden gebruikt voor lopende bedrijfskosten. In NRW is dit nu anders: volgens de geactualiseerde FAQ op de website van het […]

Homeoffice: Fiscale overeenkomsten tussen België, Duitsland en Nederland zijn rond!

Alle moeite die de gezamenlijke Grensinfopunten gedaan hebben om dit probleem onder de aandacht te brengen, heeft zich gelukkig geloond. België, Duitsland en Nederland hebben een overeenkomst bereikt over thuiswerkdagen. Voor de thuiswerkdagen kan gekozen worden voor heffing in het werkland. Thuiszitdagen zijn belast in het land waar men gewerkt zou hebben. De overeenkomsten zijn […]

Update: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), ook voor buitenlandse vestigingen

Vanwege het coronavirus heeft de Nederlandse overheid een nieuwe regeling geïntroduceerd, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze vervangt per direct de regeling Werktijdverkorting (wtv). Via de NOW kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Zodoende kunnen zij werknemers met een vast en […]

Corona en Kurzarbeitergeld in Duitsland

Sluiting van fabrieken of knelpunten in de bevoorrading: het coronavirus veroorzaakt bij veel bedrijven werkonderbrekingen. Om bedrijven in deze situatie in staat te stellen sneller uitkeringen aan te vragen, heeft de Duitse regering de voorwaarden voor het aanvragen van uitkeringen voor werktijdverkorting (KuG) versoepeld. We hebben de antwoorden op de belangrijkste vragen voor u samengevat. […]