Nieuw: aanvullend geboorteverlof voor partners in Nederland

25.06.2020

Als u in Nederland werkt en uw partner krijgt een kindje, dan hebt u sinds 1 januari 2019 als partner recht op geboorteverlof. U hebt recht op het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt u bijvoorbeeld 5 dagen 8 uur per dag? Dan krijgt u 40 uren verlof: 5 x 8 werkuren. Uw werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. U kunt de verlofdagen van het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

Extra geboorteverlof vanaf 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 gaat de Wet invoering extra geboorteverlof in. Deze wet regelt dat u maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof op kunt nemen. Tijdens het verlof krijgt u geen salaris, maar een uitkering van UWV. U hebt recht op aanvullend geboorteverlof als uw kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt. U moet het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. U moet wel eerst het geboorteverlof van 1 week hebben opgenomen.

UWV-uitkering tijdens aanvullend geboorteverlof

Uw werkgever vraagt voor u bij UWV een uitkering voor de verlofperiode aan. Deze uitkering is 70% van uw brutoloon, maar is gemaximeerd tot ongeveer € 3.330,- bruto per maand. Werkgevers die (70% van) het loon tijdens het verlof doorbetalen kunnen de UWV-uitkering zelf houden. Uw werkgever mag de uitkering aanvullen tot 100% van uw loon.

Grensinfopunten in de buurt