Nieuwe Corona-regels in NRW en Niedersachsen: Lockdown wordt verder versoepeld

08.03.2021

De belangrijkste wijzigingen van 8 maart in Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen:

Nordrhein-Westfalen:

De Coronabeschermingsverordening van de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen wordt verlengd tot 28 maart 2021. Het concept voorziet in verdere versoepelingen, rekening houdend met de incidentiewaarde in de gehele deelstaat NRW. Of districten en onafhankelijke steden met een duurzaam aanhoudend lager infectiecijfer extra openingen kunnen invoeren, wordt nog onderzocht.

Contactbeperkingen

in openbare ruimten zijn nu mogelijk met een maximum van vijf personen in totaal uit twee huishoudens. Kinderen tot en met 14 jaar worden niet meegeteld. Echtparen, ongeacht hun woonsituatie, worden als één huishouden beschouwd.

Mondkapjesplicht

De verplichting van het medisch masker wordt uitgebreid. De basisregel is: in gesloten ruimten met publiek verkeer moeten mondkapjes van hogere kwaliteit worden gedragen. In de buitenlucht volstaan alledaagse mondkapjes.

Detailhandel

Winkels in kantoorbenodigdheden, boekhandels, bloemisten en tuincentra zullen vanaf 8 maart open mogen gaan onder dezelfde voorwaarden als de winkels die nu al open zijn. Alle andere detailhandelszaken zullen onder bepaalde voorwaarden aan winkelen op afspraak (“Click & Meet”) mogen doen. Het is verplicht vooraf een afspraak te maken en de duur van het bezoek vast te stellen.

Cultuur en recreatie

De exploitatie van musea, kunsttentoonstellingen, galeries, kastelen, gedenkplaatsen en soortgelijke inrichtingen is toegestaan op voorwaarde dat vooraf een afspraak wordt gemaakt en dat de traceerbaarheid gewaarborgd is. Het aantal bezoekers dat gelijktijdig in gesloten ruimten aanwezig is, mag niet meer bedragen dan één persoon per 20 vierkante meter. Hetzelfde geldt voor de exploitatie van zoölogische tuinen en dierenparken. In openluchtruimten is er geen specificatie van het aantal toegestane personen per vierkante meter.

Sport

In openluchtsportaccommodaties is sporten net als voorheen alleen toegestaan met z’n tweeën of binnen het eigen huishouden en bovendien nu met ten hoogste vijf personen van twee verschillende huishoudens. Groepen van maximaal 20 kinderen tot en met 14 jaar met ten hoogste twee pedagogische of toezichthoudende personeelsleden mogen ook samen in de open lucht sporten.

Diensten

Alle diensten waarbij lichaamscontact plaatsvindt en waarbij geen minimumafstand van 1,5 meter tot de klant kan worden aangehouden, zijn opnieuw toegestaan indien aan de hygiënevoorschriften van de verordening wordt voldaan. Indien de klant tijdens deze diensten geen mondkapje kan dragen (b.v. gezichtscosmetica), is een dagelijks negatief testresultaat van de klant en regelmatige tests van de werknemers vereist.

Muziek- en kunstscholen

Ook in de muziek- en kunstscholen is onderwijs in de vorm van persoonlijk contact toegestaan voor groepen van ten hoogste vijf leerlingen.

Uitgebreide schoolopening in Noordrijn-Westfalen

Vanaf 15 maart 2021 wordt het face-to-face onderwijs uitgebreid tot alle jaargroepen. Daarbij wordt een beperkt presentieonderwijs gegeven dat rouleert. De lessen zullen dan minder in het teken staan van prestatietests en meer bij het verwerken van de ervaringen van de voorafgaande weken, de voortzetting van vakspecifiek leren en de voorbereiding op een toenemend aantal persoonlijke lessen na de paasvakantie.

Meer informatie vindt u hier.

Niedersachsen:

Ook in Niedersachsen is er sprake van een gematigde versoepeling van de beperkingen. In een eerste fase moet winkelen op afspraak mogelijk worden gemaakt. Ook is een voorzichtige opening van monumenten, musea, galeries, dierentuinen en botanische tuinen gepland. De contactbeperkingen zullen ook worden versoepeld: Als de incidentiescore lager is dan 100, worden bijeenkomsten met maximaal vijf personen uit twee huishoudens toegestaan.

Bij alle versoepelingen moet de situatie steeds opnieuw worden geëvalueerd. Als een gemeente drie dagen achtereen een waarde van meer dan 100 heeft en de autoriteiten van oordeel zijn dat de ontwikkeling blijvend is, moeten versoepelingen worden teruggedraaid.

Een gemeente kan de beperkingen alleen weer opheffen als de incidentiewaarde gedurende ten minste zeven opeenvolgende dagen niet hoger is dan 100 en deze ontwikkeling als stabiel wordt beoordeeld. Vervolgens kan bij algemene maatregel de status van hoge-incidentiegebied worden ingetrokken.

Er geldt een vrijstelling voor scholen en kinderdagverblijven in districten waar de incidentie minder dan 100 bedraagt. De kinderdagverblijven zullen dan beperkt open zijn.

Scholen

In de scholen moet vanaf 8 maart tijdens de lessen, ook op de zitplaats, in alle klassen van het Sekundar Unterricht (middelbaar onderwijs) I en II, een mond-neusbedekking worden gedragen. Bovendien geldt voor de jaargangen die al weer naar school mochten, dat er presentieplicht is, met uitzondering van de risicogroepen.

Vanaf 15 maart begint het wisselend onderwijs voor leerlingen van de jaargangen 5-7 in het Sekundar Unterricht I en van de jaargang 12 in van het Sekundar Unterricht II. Daarnaast zullen andere schoolvormen worden geopend voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, ook in afwisseling.

Vanaf 22 maart 2021 moeten alle schooljaren terug naar school.

 

Grensinfopunten in de buurt