Nieuwe regelingen Kinderkrankengeld vanaf januari 2024

28.11.2023

Wie in Duitsland werkt en een kind jonger dan 12 jaar heeft dat ziek is, kan aanspraak maken op ‘Kinderkrankengeld’. Deze regeling zorgt ervoor dat er geen snipperdagen opgaan aan het verzorgen van een ziek kind.

Tijdens de coronapandemie zijn de regelingen voor het Kinderkrankengeld verruimt, omdat soms ook scholen dichtgingen in verband met corona en zijn ook het aantal dagen dat een ouder thuis kon blijven enorm verruimt. Aan deze regeling komt eind dit jaar een einde en zou de standaardregeling weer gaan gelden.

De Duitse overheid heeft de standaardregeling op de schop genomen en de standaardregeling verruimt. Vanaf 1 januari 2024 kan een ouder maximaal 15 dagen per jaar thuis blijven om voor het zieke kind te zorgen. Een alleenstaande ouder kan maximaal 30 dagen thuisblijven. Zijn er meer kinderen, geldt een maximum van 35 respectievelijk 70 dagen.

Wordt een werknemer zelf ziek, geldt een loondoorbetalingsverplichting door de werkgever voor de eerste 6 weken van ziekte. Dit geldt niet bij Kinderkrankengeld, hier geldt dat er vanaf de eerste dag een uitkering wordt betaald van 90% van het nettoloon. De uitkering moet vanaf de eerste dag direct bij de Krankenkasse worden aangevraagd.

Voor dit jaar geldt dat er op de eerste ziektedag van het kind een bewijs moet zijn dat het kind ziek is. Voor grensgangers die in Nederland wonen houdt dit in dat er een melding moet worden gedaan bij UWV. Vanaf 1 januari geldt dat er geen verklaring nodig is over de eerste 3 dagen. Mocht het kind langer ziek zijn, moet er wel een verklaring worden overlegd.

Meer informatie leest u op de website van het Duitse ministerie van gezondheid.

Grensinfopunten in de buurt