NRW: Nieuwe regels voor quarantaine en tests op scholen

13.09.2021

In een e-mail aan de scholen informeert het Noordrijn-Westfaalse ministerie van Onderwijs over de nieuwe quarantaineregeling op scholen. De belangrijkste verandering is dat de quarantaine in beperkt blijft tot de besmette persoon of personen. Alleen in absoluut uitzonderlijke gevallen zullen contactpersonen in quarantaine moeten worden geplaatst. Voorwaarde is dat hygiënische maatregelen en beschermende voorzorgsmaatregelen, zoals regelmatig luchten, het dragen van mondkapjes en regelmatig testen, in acht worden genomen.

De nieuwe regels zijn van toepassing op scholen, ook in het kader van dagopvang en andere schoolgebonden kinderopvangvoorzieningen, in NRW.

Extra Coronatest op middelbare scholen

In het secundair onderwijs moeten vanaf maandag 20 september 2021 drie sneltests per week worden afgelegd, te weten op maandag, dinsdag en woensdag. De derde test is niet van toepassing op lagere en bijzondere scholen en andere scholen met basisonderwijs waar wordt getest volgens de “Lolli”-testprocedure. De “Lolli”-test is als PCR-pooltest in een vroeg stadium betrouwbaar, zodat een aanvullende coronatest niet nodig is.

“Vrijtesten” van contactpersonen

Wanneer bij wijze van uitzondering een quarantaine van contactpersonen toch nodig is, moet deze tot zo weinig mogelijk leerlingen worden beperkt. In dit geval kan de quarantaine van de leerlingen voortijdig – op zijn vroegst na de vijfde quarantainedag – worden beëindigd door middel van een negatieve PCR-test.

Leerlingen die zich momenteel in quarantaine bevinden, kunnen per direct gebruik maken van de mogelijkheid om zich op zijn vroegst na vijf dagen door middel van een negatieve PCR-test te laten vrij testen.

Grensinfopunten in de buurt