Onderzoek EU over grenssluitingen ivm COVID-19

10.02.2021

Door de MOT (Mission Opérationnelle Transfrontalière) is in opdracht van de Europese Commissie een onderzoek ingesteld naar de gevolgen van grenssluitingen in verband met COVID-19. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode van maart tot juni 2020, het rapport is in januari 2021 gepresenteerd.

Het doel van het onderzoek is om lessen te trekken uit de gevolgen van de COVID-19-maatregelen aan de binnengrenzen van de EU en om aanbevelingen voor de toekomst te doen in het geval zich nieuwe crises voordoen.

De belangrijkste conclusies die worden getrokken in het rapport is dat inwoners van grensregio´s harder getroffen zijn dan anderen. Zij zijn voor een deel afhankelijk van een buurland en hebben meer last van grenssluitingen of andere belemmerende maatregelen die anderen niet hebben. De crisis heeft aangetoond dat de grens een handicap is wanneer hij obstakels opwerpt, maar een troef wanneer de grens open is.

Er wordt dan ook gepleit voor meer overleg en cohesie bij de verschillende maatregelen die in de verschillende landen worden genomen. Er moet ook meer rekening worden gehouden met de speciale positie die grensregio´s hebben, zodat nationale maatregelen niet voor extra problemen zorgen.

Het hele rapport en de onderzoeken in de verschillende grensregio´s zijn hier terug te lezen.

Grensinfopunten in de buurt