Onderzoeksgegevens verspreiding corona in de grensregio´s gepubliceerd

17.05.2022

EU Prevent heeft op verzoek van de provincie Limburg (mede namens Gelderland en Overijssel), de Staatskanzlei van Noordrijn-Westfalen en het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken een onderzoek verricht naar de verspreiding van Covid 19 in de grensstreek.

Een van de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek is dat het sluiten van de grenzen en het ontmoedigen van een bezoek aan het andere land niet zinvol was om het virus in te dammen. Uit het onderzoek komt naar voren dat de infectiegraad in de regio overeenkwam met de nationale infectiegraad. Het is, behalve in individuele gevallen, niet aantoonbaar dat in een grensregio meer besmettingen waren in verband met een bezoek aan het andere land.

Het blijkt dat er geen verschillen in de regio´s optraden als een grens wel tijdelijk gesloten werd, zoals bijvoorbeeld het geval was tussen België en Nederland en België en Duitsland. De infectiegraad in een regio werd vooral bepaald door de nationale maatregelen die werden getroffen. De verspreiding in de regio was niet anders dan in de rest van het land.

Het rapport met de verschillende onderzoeksvragen en de aanbevelingen kunt u hier lezen: https://euprevent.eu/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-Covid-in-het-grensgebied-NL-NRW-BE.pdf

Grensinfopunten in de buurt