Online Informatiesessie: Arbeidsongeschiktheid in Grensoverschrijdende Situaties door ITEM/SVB

11.02.2021

Op 18 maart 2021 organiseert het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM en de Sociale Verzekeringsbank een online Informatiesessie over arbeidsongeschiktheid in relatie tot het werken in België en Duitsland.

Nederlandse werkgevers stellen in toenemende mate personeel tewerk in België en in Duitsland. Hierdoor krijgen zij, maar ook Nederlandse Intermediairs te maken met de sociale zekerheid van de buurlanden. Hoe ziet invaliditeit eruit aan de andere kant van de grens?

Wat zijn daar de voorwaarden om een uitkering te krijgen? En hoe werkt dat grensoverschrijdend? John Budde en Conny Thijssen van Bureau Duitse Zaken en Nick Tax van Bureau Belgische Zaken nemen u mee in de regelgeving van de beide landen en de gevolgen voor de Arbeidsongeschikte werknemer. Ook wordt recente jurisprudentie besproken.

Programma

Donderdag 18 maart 2021 | 15.00 – 16.20 uur |  Online via Zoom

  • 14.55-15.00        Welkom
  • 15.00-16.15        Informatiesessie
  • 16.15-16.20        Afsluiting

Inschrijven

Aanmelden vóór 17 maart via chantal.meertens@maastrichtuniversity.nl

www.maastrichtuniversity.nl/item

Grensinfopunten in de buurt