Pensioen uit Duitsland: adreswijziging online doorgeven

28.05.2024

Ontvangers van een Duitse Rente die bijvoorbeeld in Nederland of België wonen en momenteel een uitkering uit Duitsland ontvangen, moeten de uitkeringsinstantie (meestal Deutsche Rentenversicherung) informeren als ze verhuizen.

De Renten Service heeft een geldig adres nodig om de uitkering uit te betalen. Als er na een verhuizing geen nieuw adres wordt opgegeven, wordt de verdere uitbetaling van de uitkering stopgezet. Een onjuist adres wordt meestal opgemerkt bij de jaarlijkse aanpassing van de uitkering. Pas als de Renten Service informatie heeft over het nieuwe adres wordt het pensioen weer uitbetaald.

Aangezien de uitkering wordt uitbetaald door Deutsche Post AG, wordt de Deutsche Post Renten Service direct op de hoogte gesteld van wijzigingen voor mensen die momenteel een uitkering ontvangen. Dit kan nu ook online op www.rentenservice.com. Andere wijzigingen kunnen ook via de website worden doorgegeven. Alleen rekeningwijzigingen voor personen die niet in Duitsland wonen, moeten schriftelijk per post worden doorgegeven. Naast informatie over de rekeninggegevens is een door de nieuwe bank bevestigde betalingsverklaring met alle benodigde handtekeningen vereist.  Dit formulier kunt u hier downloaden.

De formulieren die verkrijgbaar zijn op elk Duits postkantoor kunnen nog steeds worden gebruikt voor alle wijzigingen. De Renten Service zal de uitkeringsinstantie automatisch op de hoogte brengen van de wijziging.

Grensinfopunten in de buurt