Sociale zekerheidspositie ambtenaren kan wijzigen in 2020

20.11.2019

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Dit kan bij grensoverschrijdende situaties leiden tot een switch van land waar men sociaal verzekerd is, omdat mogelijk andere regels uit de Europese Vo 883/2004 relevant worden. Het aantal personen met een ambtenarenstatus zal wijzigen.

Bent u ambtenaar en werkt u ook over de grens?

Mogelijk heeft de Ambtenarenwet 2017 gevolgen voor personen met twee of meer dienstverbanden in verschillende Europese lidstaten. In het geval dat een persoon twee of meer dienstverbanden heeft in verschillende lidstaten, kunnen Europese aanwijsregels ertoe leiden dat een wijziging plaatsvindt in de lidstaat waar iemand sociaal verzekerd is. Of dat het geval is, hangt af van de persoonlijke situatie.

Er wijzigt (waarschijnlijk) niets voor personen die nu ambtenaar zijn onder de huidige Ambtenarenwet, en ambtenaar blijven onder de nieuwe Ambtenarenwet 2017 (of andere Nederlandse wetten waardoor een persoon in Nederland ambtenaar blijft). Wilt u als ambtenaar meer informatie? Neem dan bijvoorbeeld contact op met uw werkgever of een GrensInfoPunt bij u in de buurt. Zie ook de website van de Sociale Verzekeringsbank (https://www.svb.nl/nl/id/nieuws/191114-wnra-mogelijk-gevolgen-voor-werknemers).

Nu nog geen ambtenaar, maar straks wel?

Ook kan de omgekeerde situatie zich voordoen: personen met twee of meer dienstverbanden in verschillende lidstaten, die straks als gevolg van de nieuwe Ambtenarenwet 2017 ambtenaar worden in Nederland, maar dat nu niet zijn. Dan kan Nederland daardoor de lidstaat worden waar iemand sociaal verzekerd is.

Wat zijn de gevolgen voor werkgevers?

Ook voor de werkgevers van deze ambtenaren kan het bovenstaande tot wijzigingen leiden, bijvoorbeeld in de loonadministratie of afdracht van de sociale zekerheidspremies. Heeft u hier als werkgever vragen over? Dan kunt u contact opnemen met uw salarisadministratiekantoor of informatie inwinnen via het Ministerie van Buitenlandse Zaken (W https://www.wnra.nl/ / E postbuswnra@minbzk.nl). .

 

Grensinfopunten in de buurt