Subsidie voor de energiefactuur van de Vlaamse overheid

15.05.2020

De Vlaamse regering heeft een forfaitaire water – en energiepremie ingevoerd van € 202,68. Deze is bedoeld voor de werknemers die tijdelijk werkloos zijn door overmacht of door economische redenen. Ook grensarbeiders komen daarvoor in aanmerking.

Gedetailleerde informatie vindt u hier>>

Grensinfopunten in de buurt