Transitievergoeding in Nederland wordt niet altijd uitbetaald

17.04.2024

Werknemers in Nederland die door hun werkgever worden ontslagen, uitzendkrachten waarbij het contract niet wordt verlengd en werknemers die arbeidsongeschikt raken, hebben recht op een transitievergoeding, een soort ontslagvergoeding.

Uit vragen en antwoorden van de Nederlandse Tweede Kamer aan de verantwoordelijke minister blijkt dat veel werkgevers niet automatisch de transitievergoeding betalen, terwijl de werknemer daar wel recht op heeft. De minister heeft aangegeven eventueel de wet aan te passen, zodat meer werknemer krijgen waar ze recht op hebben. Dit zal mogelijk in 2025 van toepassing zijn.

Als een werknemer geen transitievergoeding krijgt, moet de werknemer binnen 3 maanden na einde van het arbeidscontract de vergoeding aanvragen bij de werkgever. Wordt de vergoeding niet uitbetaald, moet de werknemer de vergoeding via de kantonrechter aanvragen.

Een werknemer heeft recht op de transitievergoeding als de werkgever de werknemer ontslaat of het tijdelijke arbeidscontract niet verlengd. Dit geldt ook voor uitzendkrachten. Ook werknemers die arbeidsongeschikt worden en uit dienst gaan hebben recht op de transitievergoeding. Hierbij geldt dat de werkgever dit van het UWV in Nederland vergoed krijgt.

Meer informatie over de transitievergoeding leest u op onze website en op de website van de Nederlandse overheid, hier vindt u ook een rekentool om uit te rekenen hoe hoog de vergoeding moet zijn.

Grensinfopunten in de buurt