Verplichte tests in Duitsland voor niet-gevaccineerde reizigers

03.08.2021

Uitzonderingen voor grenspendelaars en “klein grensverkeer”

Volgens het Robert Koch Instituut zal Nederland vanaf zondag 8 augustus 2021 niet langer als hoogrisicogebied worden beschouwd, met uitzondering van de overzeese gebieden.

Sinds 1 augustus is een nieuwe verordening van kracht voor het reizen naar Duitsland.

Voor iedereen die naar Duitsland gaat betekent dit, zelfs als zij niet uit een risicogebied komen: De bewijsplicht (gevaccineerd, hersteld of getest) geldt niet langer alleen voor reizigers die per vliegtuig Duitsland binnenkomen, maar ook voor reizen per auto, bus, trein of schip. Alle personen ouder dan 12 jaar moeten bij binnenkomst een negatieve Coronatest kunnen overleggen, voor zover zij niet volledig zijn gevaccineerd of niet zijn hersteld. Een PCR-test mag niet ouder zijn dan 72 uur en een sneltest niet ouder dan 48 uur.

Kinderen jonger dan 12 jaar zijn vrijgesteld van de testverplichting. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten echter wel in quarantaine als zij eerder in een gebied met een hoog risico of een virusvariant zijn geweest. Dezelfde regels als voor volwassenen. Vanaf 1 augustus 2021 worden kinderen jonger dan 12 jaar echter automatisch vrijgesteld van quarantaine na 5 dagen als zij eerder in een hoogrisicogebied zijn geweest. Tot nu toe was hiervoor een bewijs van beproeving vereist.

Wat betekent dit voor de grensovergangen tussen Duitsland en Nederland of België?

Zolang Nederland als hoogrisicogebied is aangemerkt, blijven de strengere voorwaarden en de uitzonderingen die wij in ons nieuws van 26.7.2021 uitvoerig hebben beschreven, van toepassing: https://grenzinfo.eu/nl/duitsland-deelt-nederland-opnieuw-als-hoogrisicogebied-in/  .

Wie vanuit België binnenkomt, hoeft zich niet digitaal aan te melden en heeft geen quarantaineverplichting, maar alleen de verplichting een bewijs te leveren (hersteld, gevaccineerd of getest).

Uitzonderingen binnenkomst vanuit België (=geen hoogrisicogebied)

Grenspendelaars (voor zover zij niet door de lucht binnenkomen) en “klein grensverkeer” (personen die minder dan 24 uur in Duitsland verblijven of Duitsland na minder dan 24 uur opnieuw binnenkomen) zijn nog steeds vrijgesteld van de bewijsplicht.

Wat is een risicogebied?

De indeling van de categorieën is vereenvoudigd: De categorie van eenvoudig risicogebied is niet langer van toepassing. Sinds 1 augustus zijn er alleen nog de categorieën “virusvariantgebied”, “hoogrisicogebied” en “overige gebieden”. Gebieden met een hoge incidentie zijn gebieden met een hoog risico geworden.

Nederland valt nu dus in de categorie van gebieden met een hoog risico. België is noch een gebied met een virusvariant, noch een hoogrisicogebied en valt onder de categorie “andere gebieden”.

Een begrijpelijk beknopt overzicht van de Corona-inreisregels kan als download worden gevonden op: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-neue-einreisevo.html .

 

Grensinfopunten in de buurt