Verplichte visie op re-integratietraject door werkgever en werknemer

16.06.2023

Werkgever en werknemer per 1 juli 2023 verplicht om visie op re-integratietraject te geven

In Nederland zijn werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk voor re-integratie bij ziekte. Het gesprek tussen de werknemer en de werkgever is daarbij een onmisbaar onderdeel. Om dat gesprek te bevorderen zijn werkgever en werknemer per 1 juli 2023 verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven.

In Nederland geldt een 104-weken loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Dit geldt ook voor Duitse of Belgische werkgevers, wanneer zij personeel hebben dat in Nederland sociaal verzekerd is. Tevens dient ook een re-integratietraject te worden opgestart. De loondoorbetaling en re-integratie gelden ook voor inwoners van Duitsland en België die in Nederland werken en daar sociaal verzekerd zijn.

Werkgevers en werknemers moeten hun mening over de re-integratie-afspraken op meerdere momenten vastleggen, zoals bij het opstellen en bijstellen van het gezamenlijke plan van aanpak en bij de eerstejaarsevaluatie. De visie is gericht op de kortere én de langere termijn; werkgever en werknemer kunnen haar regelmatig bijstellen als dat nodig is. Dit moet bijdragen aan een succesvol traject. De verplichting om de visies op het re-integratietraject toe te voegen geldt overigens alleen voor stukken die na 1 juli 2023 zijn opgesteld.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Grensinfopunten in de buurt