Wachttijd WIA verkort voor Duits verzekerden

18.08.2021

Door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie heeft UWV voor buitenlands verzekerden de wachttijd voor de WIA aangepast. In plaats van een wachttijd van 104 weken, wordt nu de wachttijd gehanteerd die in het werkland geldt. Voor werknemers die in Duitsland verzekerd zijn houdt dit in dat de wachttijd dan maximaal 78 weken is.

Wie in Duitsland werkt en ziek wordt, heeft eerst 6 weken lang recht op loondoorbetaling door de werkgever en daarna nog 72 weken ziekengeld (Krankengeld). Na deze 78 weken ontstaat aanspraak op een Erwerbsminderungsrente van de Deutsche Rentenversicherung. Deze uitkering wordt opgebouwd over de gewerkte jaren in Duitsland. Als ook in Nederland is gewerkt, bestaat ook recht op een zogenaamde geprorateerde WIA-uitkering. Dit is een uitkering die gebaseerd is op de in Nederland gewerkte jaren ten opzichte van het totaal aantal gewerkte jaren. De wachttijd voor een WIA-uitkering is 104 weken. Dat betekende dat iemand een half jaar moest wachten voor er ook een uitkering uit Nederland kwam. Dit probleem is nu opgelost.

Door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie heeft UWV de wachttijd van 104 weken losgelaten en wordt in deze gevallen de wachttijd gehanteerd die Duitsland hanteert. Met andere woorden, beide uitkeringen komen gelijktijdig tot uitkering als het Duitse Krankengeld stopt met betalen. Hiermee is voorkomen dat arbeidsongeschikte werknemers een half jaar met alleen een Duitse uitkering moeten rondkomen. UWV kende in veel gevallen wel de mogelijkheid dat tijdelijk een WW-uitkering werd toegekend als de zieke werknemer in Nederland woonde, waarop dan de Duitse Rente werd gekort. Van deze regeling kon echter niet iedereen gebruik maken. Deze regeling is nu overbodig geworden en wordt sinds 1 januari niet meer toegepast.

De nieuwe regeling is ingegaan op 1 januari 2021 en geldt voor iedereen waarbij nog geen WIA-uitkering is toegekend en voor alle nieuwe gevallen.

Grensinfopunten in de buurt