Werk en Duits pensioen: Nieuwe regels voor bijverdiensten

22.12.2022

Vanaf 1 januari 2023 vervalt de grens voor bijverdiensten bij vervroegd pensioen. De grens voor bijverdienen bij een arbeidsongeschiktheidspensioen worden aanzienlijk verhoogd. Dit kondigt de Duitse regering aan op haar website.

Vervroegd pensioen

In Duitsland is het mogelijk een wettelijk pensioen te ontvangen vóór de feitelijke pensioenleeftijd. Dit betekent vaak dat het pensioen iets lager uitvalt (“Abschläge”). Deze aftrek zal in de toekomst blijven bestaan, alleen het bedrag van de extra inkomsten die kunnen worden verdiend, zal veranderen: Inkomsten uit arbeid worden niet langer meegerekend voor het al dan niet vervroegde ouderdomspensioen: Vroeggepensioneerden met een deeltijdbaan zullen dus vanaf volgend jaar (2023) zoveel bij kunnen verdienen als ze willen zonder dat hun pensioen wordt verlaagd. Vóór de Corona-pandemie gold voor vervroegd gepensioneerden een extra inkomensgrens van 6.300 euro per jaar. Tijdens de Corona-crisis lag de limiet aanzienlijk hoger.

Gepensioneerden met de reguliere pensioengerechtigde leeftijd mochten in principe al een onbeperkt bedrag bijverdienen.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Bij de arbeidsongeschikteheidspensioenen zijn er wel nog beperkingen in verband met bijverdienen. Maar ook hier worden de bijverdienstmogelijkheden aanzienlijk uitgebreid. De Deutsche Rentenversicherung vermeldt op haar website de volgende grenzen: “Bij een pensioen wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bedraagt de bijverdiengrens in 2023 ongeveer 35.650 euro en bij een pensioen wegens volledige arbeidsongeschiktheid ongeveer 17.820 euro. Het is hier echter zeer belangrijk op te merken “dat arbeid in loondienst of als zelfstandige alleen mag worden verricht in het kader van de vastgestelde mogelijkheden die iemand nog heeft. Anders kan het recht op het pensioen vervallen ondanks de inachtneming van de grenzen van de bijverdiensten.” Meer geld mogen verdienen betekent dus niet meer uren mogen werken! Om uw recht op het arbeidsongeschiktheidspensioen niet in gevaar te brengen, is het altijd raadzaam contact op te nemen met de Deutsche Rentenversicherung als u (meer) gaat werken.

Pensioen en grensoverschrijdende arbeid

Let op: bij de beoordeling in welk land u sociaal verzekerd bent, gaat werken voor uitkering! Niet-actieven zoals gepensioneerden zijn gewoonlijk sociaal verzekerd in het land waar zij wonen. Uw ziektekostenverzekering hangt af van het land waar uw pensioen vandaan komt. Als u nu in een ander land werkt dan het land waar u woont, wordt u sociaal verzekerd en ziektekostenverzekerd in het land waar u werkt. Dit heeft ook gevolgen voor de betaling van de bijdragen. Laat u dus vooraf goed adviseren. Hiervoor kunt u terecht bij het GrensInfoPunt bij u in de buurt.

Grensinfopunten in de buurt