Wijziging belastingverdrag Nederland Duitsland

14.11.2022

Het belastingverdrag Nederland Duitsland wordt per 1 januari 2023 aangepast. Voor (ex) grensgangers die een uitkering uit het andere land ontvangen kan het gevolgen hebben.

Vanaf 1 januari wordt er een verschil gemaakt tussen ouderdomsuitkeringen, nabestaandenuitkeringen en lijfrenten ten opzicht van andere sociale uitkeringen zoals WIA-uitkeringen, ziekengeld en Elterngeld.

Voor uitkeringen aan ambtenaren zijn in het verdrag geen nieuwe regels opgenomen, dit blijft bij het oude.

Ouderdoms- en nabestaandenuitkeringen

Voor ouderdomsuitkeringen en nabestaandenuitkeringen gelden geen nieuwe regels, deze zijn niet aangepast. Deze uitkeringen worden in het woonland belast als deze lager zijn dan € 15.000,- per jaar. Zijn de pensioenen uit het andere land hoger, worden deze (ook) in het bronland belast. Hierbij hanteert Nederland de regel dat deze pensioenen niet worden belast, maar wel meetellen in de progressie. Duitsland belast deze uitkeringen ook in Duitsland, maar trekt de in Nederland afgedragen belastingen hiervan af.

Overige uitkeringen

Alle andere uitkeringen worden vanaf 1 januari altijd in het bronland belast. Dit heeft tot gevolg dat WIA en WAO-uitkering van UWV die worden uitbetaald aan inwoners van Duitsland altijd in Nederland worden belast, ook als deze lager zijn dan € 15.000,- bruto per jaar. Voor ontvangers van deze uitkeringen die belastingvrijstelling in Nederland hebben aangevraagd geldt dat deze vrijstellingen worden ingetrokken.

Voor inwoners van Nederland die Duits ziekengeld of Elterngeld ontvangen houdt dit in dat deze uitkeringen onder de Duitse belastingen vallen. In Duitsland zijn deze uitkeringen belastingvrij, in veel gevallen een voordeel voor grensgangers die deze uitkeringen ontvangen, omdat deze netto-uitkeringen niet meer in Nederland worden belast.

Grensinfopunten in de buurt