Wijzigingen Belgische vakantiewetgeving

09.01.2024

Twee recente wetswijzingen hebben de Belgische vakantiewetgeving in lijn gebracht met jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie en de Arbeidsrichtlijn van de EU. Het gaat dan enerzijds om de overdraging van wettelijke vakantiedagen en anderzijds om de schorsing van wettelijke vakantiedagen.

Werkte een werknemer in 2022 het volledige vakantiedienstjaar bij een Belgische werkgever op basis van een Belgische arbeidsovereenkomst, dan heeft die werknemer in het vakantiejaar 2023 recht op 4 weken wettelijk vakantieverlof. In principe moet de werknemer die vakantiedagen voor 1 januari 2024 opnemen, anders gaan de niet-opgenomen vakantiedagen verloren (maar ze worden dan wel uitbetaald). Door een wetswijziging is het nu, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk om niet-opgenomen vakantiedagen over te dragen naar de twee volgende vakantiejaren. Concreet betekent dit dat de niet-opgenomen vakantiedagen, opgebouwd tijdens vakantiedienstjaar 2023 en bestemd voor vakantiejaar 2024, overgedragen kunnen worden naar vakantiejaar 2025 en zelfs naar vakantiejaar 2026. De overdracht van niet-opgenomen vakantiedagen zal echter enkel mogelijk zijn wanneer het niet-opnemen van de vakantiedagen te wijten is aan een van de volgende gevallen van arbeidsonderbreking: arbeidsongeval en beroepsziekte, gewone ziekte of ongeval, moederschapsrust of vaderschapsverlof, geboorteverlof, adoptieverlof, profylactisch verlof, pleegzorgverlof, of pleegouderverlof.

Een andere recente wetswijziging heeft het mogelijk gemaakt dat een werknemer die ziek wordt tijdens zijn of haar wettelijke vakantie die vakantiedagen niet meer verliest. In de plaats daarvan zal de werkgever de vakantiedagen “omboeken” naar ziektedagen, maar dan moet de werknemer wel tijdig een medisch attest afleveren. De werkgever is dan gewaarborgd loon verschuldigd voor de ziektedagen volgens de normale regels.

Deze wetswijziging treedt op 1 januari 2024 in werking en is dus ook van toepassing op de vakantiedagen die zijn opgebouwd in het vakantiedienstjaar 2023 en opgenomen kunnen worden in het vakantiejaar 2024.

Grensinfopunten in de buurt