Wijzigingen Elterngeld vanaf april 2024 en april 2025

21.02.2024

Het Elterngeld is een gezinsbijslag in Duitsland die bedoeld is om een tekort aan inkomen na de geboorte van een kind te compenseren als de ouders geheel of gedeeltelijk zelf voor het kind zorgen.

Sinds de invoering in 2007 zijn de regels voor het Elterngeld herhaaldelijk herzien. In de loop der tijd is het Basiselterngeld aangevuld met ElterngeldPlus en de Partnerschapsbonus. Het Basiselterngeld, ElterngeldPlus en Partnerschapsbonus kunnen ook gecombineerd worden.

Basiselterngeld

Het Basiselterngeld wordt in totaal 14 maanden uitbetaald als beide ouders betrokken zijn bij de zorg voor de kinderen en daardoor minder inkomen hebben. U kunt de maanden onderling verdelen. Eén ouder kan minimaal twee en maximaal twaalf maanden voor zichzelf claimen.

ElterngeldPlus

Met ElterngeldPlus kunnen moeders en vaders langer aanspraak maken op Elterngeld. Ouders kunnen de ElterngeldPlus twee keer zo lang ontvangen als het Basiselterngeld. ElterngeldPlus is dan de helft van het Basiselterngeld.

Partnerschapsbonus

Als ouders meer tijd willen om voor hun kinderen te zorgen en daarom deeltijds werken (tussen 24 en 32 uur per week), kunnen ze elk tot vier extra maanden ElterngeldPlus ontvangen als partnerbonus. De partnerbonus kan aangevraagd worden voor minimaal twee en maximaal vier maanden.

Wijzigingen

Voor geboortes vanaf 1 april 2024 zal het gelijktijdig ontvangen van Basiselterngeld door beide ouders slechts mogelijk zijn voor maximaal één van de eerste twaalf levensmaanden van het kind. Dit is bedoeld om ouders aan te moedigen de maanden Elterngeld af te wisselen met de andere ouder. Uitzonderingen op deze regel worden gemaakt voor ouders van meerlingen en te vroeg geboren baby’s en voor ElterngeldPlus en de partnerschapsbonus.

De inkomensgrenzen zullen ook veranderen. Vanaf 1 april 2024 zullen koppels met een belastbaar inkomen van 200.000 euro of meer per jaar geen recht meer hebben op Elterngeld. Op 1 april 2025 wordt deze verlaagd naar 175.000 euro voor koppels. Voor alleenstaande ouders geldt vanaf 1 april 2024 een inkomensgrens van 150.000 euro. Het belastbaar inkomen is niet het bruto inkomen. Het wordt vastgesteld door het Finanzamt en staat vermeld op het aanslagbiljet.

Grensinfopunten in de buurt