Wonen in Duitsland of België, kinderopvangtoeslag uit Nederland

26.01.2023

Als uw kind naar de dagopvang in Nederland of Duitsland/België gaat, u die kosten moet betalen en u in Nederland werkt, hebt u mogelijk recht op de kinderopvangtoeslag uit Nederland.

In deze regeling is per 1 januari 2023 een wijziging gekomen, waardoor meer mensen voor een vergoeding in aanmerking komen en de vergoeding ook hoger kan zijn. Tot dit jaar werd bij de berekening van de kinderopvangtoeslag rekening gehouden met het aantal gewerkte uren, dit is nu losgelaten. Ook als een ouder parttime werkt wordt toch de volledige toeslag toegekend.

Er ontstaat recht op Kinderopvangtoeslag voor inwoners van Duitsland en België als een van de ouders in Nederland werkt en loonbelastingplichtig is in Nederland. U hoeft niet in Nederland verzekerd te zijn voor bijvoorbeeld de Nederlandse volksverzekeringen.

Voorwaarden

Er zijn meerdere voorwaarden waar aan moet worden voldaan:

  • u en uw partner werken allebei, en
  • uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvanginstelling en u betaalt de kosten, en
  • uw kind staat op uw woonadres ingeschreven.

Als een van de ouders niet werkt bestaat er soms toch recht op kinderopvangtoeslag. Dat is bijvoorbeeld het geval een van de ouders een opleiding volgt, bezig is met een re-integratietraject om weer aan het werk te komen, langdurige zorg nodig heeft.

Er kan ook kinderopvangtoeslag worden aangevraagd als uw kind in Duitsland of België naar de kinderopvang gaat. In dat geval moet de Duitse of Belgische kinderopvang wel opgenomen zijn in het register buitenlandse kinderopvang. Heel veel Duitse Kindergarten en Belgische kinderopvang zijn al in deze lijst opgenomen. Staat uw kinderopvang er niet bij, dan kunt u die laten toevoegen aan de lijst.

Hoogte kinderopvangtoeslag

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw inkomen, de kosten die u maakt voor de kinderopvang en hoeveel kinderen naar de kinderopvang gaan.

Op de kinderopvangtoeslag worden andere gezinsbijslagen gekort, ook eventuele Duitse en Belgische gezinsbijslagen worden gekort, zoals bijvoorbeeld het Duitse Kindergeld.

Op de website van de Nederlandse belastingdienst kunt u een proefberekening maken hoe hoog uw kinderopvangtoeslag kan zijn. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u invullen dat u in Nederland woont, de bedragen zijn hetzelfde als u in België of Duitsland woont.

Meer informatie

Meer informatie over het recht op kinderopvangtoeslag en de voorwaarden leest u op de website van de Nederlandse belastingdienst.

Grensinfopunten in de buurt