Telewerk voor grensarbeiders: grote resultaten – veel werk

Telewerk voor grensarbeiders: grote resultaten – veel werk

Op 14 juni 2023 kwamen vertegenwoordigers uit Duitsland, België en Nederland, van de Europese Commissie en deskundigen van het Grensinfopunt Aken-Eurode en het Instituut voor Transnationale en Euregionale Grensoverschrijdende Samenwerking en Mobiliteit (ITEM) van de Universiteit Maastricht bijeen in het BENELUX-gebouw in Brussel. Samen bespraken ze de nieuwe regeling voor telewerken door grensarbeiders. Vraag was of de nieuwe raamovereenkomst over telewerken en stap in de goede richting is om het probleem voor grensarbeiders tussen Duitsland, Nederland en België op te lossen.

De overgangsperiode in verband met corona voor telewerk op het gebied van sociale zekerheid loopt af op 30 juni 2023. (Voor de belasting is dit al het geval sinds juli 2022). Vanaf 1 juli 2023 gelden dus eigenlijk weer de “oude” regels van de Europese Verordening 883/2004, net als voor de pandemie. De huidige oplossing is een raamovereenkomst van de Europese lidstaten, die onder bepaalde voorwaarden een grotere vrijstelling van sociale zekerheid mogelijk maakt bij thuiswerken. De regeringen van Duitsland, België en Nederland hebben deze kaderovereenkomst al ondertekend.

Tijdens de workshop in Brussel kon de huidige situatie nu worden besproken en bediscussieerd. Aanleiding was de 100e B-Solutions case over het onderwerp telewerken door grensarbeiders, die was geïnitieerd door het samenwerkingsverband Eurode (stad Kerkrade en Herzogenrath) en het GrensInfoPunt Aken-Eurode. Doel was om te onderzoeken welke instrumenten er al bestaan en gebruikt kunnen worden om het probleem van telewerken voor grensarbeiders op te lossen, en welke andere oplossingen nagestreefd en geïmplementeerd kunnen worden.

Het discussiepanel was bewust gevuld met deskundigen uit het veld. Dit deskundige panel met leden uit bestuur, politiek en recht was zo in staat om op zeer doel- en praktijkgericht te discussiëren. Omdat iedereen aan dezelfde tafel zat, konden de inzichten direct met elkaar gedeeld worden.

De resultaten van de workshop worden nog verzameld en geëvalueerd door het ITEM van de Universiteit Maastricht.

De sprekers waren Michel Tilemans (Vice Secretaris Generaal van de Benelux), Martin Unfried en Pim Mertens (ITEM), Ricardo Ferreira (DG REGIO), Martin Guillermo Ramirez (AEBR), Heike Xhonneux (GrensInfoPunt Aken-Eurode), Prof. Dr. Marjon Weerepas (Universiteit Maastricht) en Albert Raedler (DG TAXUD). In het panel zaten ook Evelien de Jong (EY), Jos Poukens (ACV), Reijer Janssen (directeur van het Nederlandse Ministerie van Financiën), Yves Evrard (voorzitter van de Commissie Financiën in het Benelux Parlement), Karl Heinz Lambertz (AEBR) en digitaal Pascal Arimont (MEP).

Deze B-Solutions workshop werd georganiseerd door het GrensInfoPunt Aken-Eurode, ITEM (Universiteit Maastricht) en de Association of European Border Regions (AEBR/AGEG/ARFE), met de steun van de Benelux Unie, in het kader van een B-Solutions project gefinancierd door DG REGIO.

B-Solutions is een door DG REGIO gefinancierd initiatief dat wordt beheerd door de Vereniging van Europese Grensregio’s en ondersteund door het grenscontactpunt van DG REGIO. B-Solutions ondersteunt de ontwikkeling van een database van deskundigen en acties om juridische en administratieve belemmeringen voor grensoverschrijdende samenwerking en mobiliteit in de hele EU weg te nemen. Dit is een erkenning van de sleutelrol die grensregio’s spelen in de Europese cohesie- en integratieagenda.

Deze workshop is tot stand gekomen met financiële steun van de Europese Unie en AEBR. De inhoud van dit document valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Zweckverband Region Aken – GrenzInfoPunkt Aken-Eurode en kan in geen geval worden beschouwd als een weergave van het standpunt van de Europese Unie of de AEBR.

Verdere berichten

Evenementen

Hier finden Sie
Grenzinfopunke in Ihrer Nähe