Spreekuren

Het GrensInfoPunt EUREGIO kent meerdere mogelijkheden voor een persoonlijk contact. U kunt hier een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Aan deze gesprekken zijn geen kosten verbonden.

Geen tijd voor een spreekuur en u wilt een afspraak maken met een adviseur van het GrensInfoPunt of u wilt direct een antwoord op uw vraag? Gebruik dan het contactformulier.

  • EUREGIO adviesdagen

Wilt u een persoonlijk gesprek met experts op het gebied van grensoverschrijdende kwesties, bijvoorbeeld Duitse of Nederlandse pensioeninstanties, zorgverzekeraars, Familienkasse, UWV of belastingdiensten? Bezoek dan een van de EUREGIO-adviesdagen, die regelmatig  op verschillende locaties in het EUREGIO-gebied plaatsvinden. Een overzicht vindt u hier. 

  • EUREGIO spreekuren

Wilt u uw persoonlijke situatie met betrekking tot grensoverschrijdende kwesties bespreken met een adviseur van het GIP of het Finanzamt (de Duitse belastingdienst)? Op de EUREGIO-spreekuren staan zij klaar voor uw grensoverschrijdende vragen. U vindt hier een overzicht van deze spreekuren.

  • Persoonlijk gesprek

Wilt u een individueel gesprek met een adviseur van het GIP?  In het algemeen kunnen alle vragen over wonen en werken in het buurland met de adviseurs van het GIP EUREGIO telefonisch, per videoconferentie of op het EUREGIO-kantoor worden besproken. Neem contact op om een afspraak te maken voor een consult.

  • Digitaal spreekuur ´Werken in de grensregio´

Specialisten van de Duitse Agentur für Arbeit, Nederlandse UWV, gemeente Enschede en de EUREGIO (samenwerkend in GrensWerk) geven informatie over de opties en kansen op een baan aan de andere kant van de grens. Zij geven u in een persoonlijk gesprek aan welke mogelijkheden u hebt en wat de eventuele gevolgen hiervan zijn. Hiervoor wordt elke dinsdag een digitaal spreekuur gehouden, waarvoor u zich kunt aanmelden via spreekuur@euregio.eu

  • Digitaal spreekuur gezinsbijslagen

U wilt meer weten over Kindergeld, Elterngeld en kinderbijslag. Dan bieden wij ook speciale digitale spreekuren aan, waardoor u via een videoverbinding advies krijgt van de instanties die hierover gaan. Hieraan werken medewerkers mee van de Sociale Verzekeringsbank, Familienkasse, Elterngeldstelle, Kinderzuschlagstelle en het GrensInfoPunt. Een overzicht van deze spreekuren vindt u hier.