Aanvraag A1 in Duitsland alleen via elektronische weg mogelijk

van Herman Lammers op 03.01.2019

Tot 1 januari was de aanvraag via elektronische weg van een A1-verklaring een optie naast de mogelijkheid om de aanvraag op papier te doen. Sinds 1 januari 2019 is de elektronische aanvraagprocedure verplicht. Niet in alle gevallen elektronische aanvraagprocedure mogelijk Er zijn uitzonderingen op de verplichting om de elektronische aanvraagprocedure te gebruiken. De verplichting geldt…

» meer

AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog

van Herman Lammers op 19.12.2018

De AOW-leeftijd gaat in 2024 niet omhoog. In 2024 hebben mensen recht op AOW met 67 jaar en drie maanden. Daarmee blijft de AOW-leeftijd gelijk in 2022, 2023 en 2024. De Nederlandse regering heeft dit vastgesteld op basis van de jaarlijkse raming van de levensverwachting door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en een…

» meer

Spreekuren 2019 bekend

van Herman Lammers op 04.12.2018

Ook in 2019 zal het Grensinfopunt van de EUREGIO meerdere spreekuren op locatie houden. De planning van deze spreekuren is rond en staan op onze website. Nieuw in 2019 is dat er ook een grote spreekuren op het gemeentehuis van Aalten zal worden gehouden en wel op 16 januari en 23 oktober. De spreekuren op…

» meer

Spreekuuroverzicht 2019

van Herman Lammers op 02.01.2019

Deze week is het spreekuuroverzicht voor 2019 gedrukt. In een nieuw jasje, met een overzichtelijke kaart en een handzamer formaat vindt u alle spreekuren op de locaties in het EUREGIO-gebied. Nieuw is het spreekuur op het gemeentehuis van Aalten. In plaats van in ´s Heerenberg wordt nu twee keer per jaar in Aalten het grote…

» meer

Meer tijd voor Duitse belastingaangifte 2018

van Herman Lammers op 19.12.2018

De termijnen voor het indienen van belastingaangiften worden verlengd. De termijn voor belastingplichtigen die wettelijk verplicht zijn om de belastingaangifte 2018 in te dienen, loopt volgend jaar af op 31.07.2019. Als een belastingadviseur wordt aangesteld om de aangifte te verwerken, wordt de termijn verlengd tot de laatste dag van februari. Aangezien dit in 2020 een…

» meer

Bijna 80 duizend werknemers in Nederland uit buurlanden in 2016

van Herman Lammers op 05.11.2018

Van de 7,7 miljoen werknemersbanen die Nederland in december 2016 telde, werd ongeveer 1 procent vervuld door werknemers die in België of Duitsland woonden. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit registraties. Het gaat om 40 duizend werknemers die in België woonden en 38 duizend die pendelden vanuit Duitsland. In veel gevallen…

» meer

Nederlands minimumloon per 1 januari 2019

van Herman Lammers op 29.10.2018

In Nederland geldt een minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder en een minimumjeugdloon voor werknemers jonger dan 22 jaar. Bij een volledige werkweek gelden de volgende minimumlonen per maand vanaf 1 januari 2019: 22 jaar en ouder € 1.615,80 21 jaar € 1.373,45 20 jaar € 1.131,05 19 jaar € 888,70 18 jaar € 767,50 17 jaar € 638,25 16…

» meer