EUREGIO is EURES-partner geworden

van Herman Lammers op 05.09.2018

De EUREGIO in Gronau/Enschede is sinds 1 september EURES-partner. Wij willen door onze activiteiten de mobiliteit van werknemers in Europa en met name in ons werkgebied versterken, kansen op werk verbeteren en werkgevers adviseren om beter en sneller hun vacatures te bezetten. Daartoe werken de collega´s van het GrensInfoPunt EUREGIO samen in “GrensWerk” met de…

meer

EUREGIO informeert over het in dienst nemen van personeel uit het buurland en de belastingvragen hieromtrent

van Herman Lammers op 05.09.2018

Op 27 augustus kwamen medewerkers van de EUREGIO, het Duitse Finanzamt, de Nederlandse belastingdienst en geïnteresseerde werkgevers bij Hotel Driland in Gronau samen. Onderwerp van de bijeenkomst was om te spreken over het in dienst nemen van personeel uit het andere land en het belastingrecht vanuit werkgeversperspectief. Doe van de bijeenkomst was om de bijna…

meer

Nederlandse kinderbijslag bij wonen in Duitsland

van Herman Lammers op 23.08.2018

U woont in Duitsland en hebt recht op Nederlandse kinderbijslag? Dan kunt u deze sinds 2018 aanvragen bij de SVB in Zaanstad. Het aanvraagformulier kunt u telefonisch bestellen onder 0031 75 6551020. Het postadres van de SVB is: Postbus 18600 3501 CR Utrecht

meer

Per 1 januari 2019 veranderen de regels voor kleine Nederlandse bedrijfspensioenen

van Herman Lammers op 22.08.2018

Mensen wisselen vaker van baan en werken korter bij een werkgever. Daardoor bouwen ze bij verschillende werkgevers, en dus bij verschillende pensioenuitvoerders kleinere pensioenen op. Pensioenuitvoerders kopen nu vaak kleine pensioenen af, omdat de administratiekosten voor deze pensioenen in verhouding erg hoog zijn. Bij de afkoop van een klein pensioen krijgen mensen hun pensioenbedrag in…

meer

Nederlandse bedrijfspensioenen automatisch verdeeld bij scheiding

van Herman Lammers op 22.08.2018

Na een echtscheiding wordt het pensioen voortaan automatisch verdeeld over beide ex-partners. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt dit voor in een brief aan de Tweede Kamer. Na een scheiding heb je recht op de helft van het pensioen dat je ex-partner heeft opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Maar dat moet…

meer

Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland

van Herman Lammers op 23.07.2018

Nederlandse werkgevers krijgen nieuwe loonbelastingtabellen voor personeel De loonbelasting en de inkomstenbelasting kennen heffingskortingen. Deze heffingskortingen bestaan uit een belastingdeel en een premiedeel. Op dit moment heeft iedereen die onder de loonbelasting valt, recht op het belastingdeel van de heffingskortingen die samen de loonheffingskorting vormen. En iedereen die verzekerd is voor de volksverzekeringen, heeft recht…

meer

Werken in het buurland

van Herman Lammers op 13.07.2018

Bij Grenswerk, het samenwerkingsverband tussen UWV, Agentur für Arbeit, Werkplein Twente en de EUREGIO, kunt u elke morgen terecht voor hulp bij het zoeken naar een baan. U krijgt ook informatie over het werken in het andere land. Door de samenwerking kan aan een werkzoekende die geïnteresseerd is in werken over de grens het complete…

meer

Onderzoek toont aan: Duits-Nederlandse grens blijft verhuisdrempel

van Herman Lammers op 10.07.2018

Een op de vijf Nederlandse grensbewoners die binnen 5 jaar wil verhuizen, is bereid naar Duitsland te emigreren. Omgekeerd beschouwt bijna 1 op de 3 Duitsers Nederland als optie. Er heerst een groot wederzijds vertrouwen tussen inwoners aan de Duitse en Nederlandse zijde van de grens. Toch blijft grensoverschrijdende migratie beperkt in omvang. Als Nederlanders…

meer