Aangepaste coronaregels in Duitsland per 3 december

07.12.2021

Op 2 december zijn de federale regering en de deelstaten het eens geworden over aangepaste coronaregels die in het hele land uniforme minimumnormen inhouden. De deelstaten, die bijzonder zwaar getroffen zijn, zullen met eigen verordeningen verder gaan dan deze minimumnormen.

De details op sommige punten:

2G regel voor culturele en recreatieve bijeenkomsten en detailhandel

 • Culturele en recreatieve bijeenkomsten en evenementen (zoals bioscopen, theaters, restaurants, enz.) mogen alleen worden bezocht door gevaccineerde en herstelde personen (2G). Bovendien kan een actuele test nodig zijn (2GPlus).
 • Dit geldt voor heel Duitsland en is onafhankelijk van de incidentie. Er zijn uitzonderingen voor mensen die niet gevaccineerd kunnen worden.
 • De 2G-regel geldt ook voor de detailhandel in het hele land, ongeacht de incidentie. Winkels voor dagelijkse levensbehoeften zijn vrijgesteld.

Clubs en disco’s

 • Als er in een gebied in zeven dagen meer dan 350 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners zijn, worden clubs en discotheken gesloten. Deze verordeningen worden door de deelstaten vastgesteld.

Contactbeperkingen voor privébijeenkomsten

 • Besloten bijeenkomsten in openbare of privéruimten die worden bijgewoond door personen die niet gevaccineerd of hersteld zijn, moeten worden beperkt tot het eigen huishouden van de betrokkene en ten hoogste twee andere personen uit een ander huishouden. Kinderen tot 14 jaar worden niet meegeteld. Deze beperking geldt niet voor besloten bijeenkomsten die uitsluitend worden bijgewoond door gevaccineerde en herstelde personen.
 • In deelstaten met meer dan 350 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in zeven dagen, mogen maximaal 50 mensen binnenshuis bijeenkomen op privé-feesten. In openluchtruimten zijn maximaal 200 personen toegestaan. Dit geldt zowel voor degenen die gevaccineerd zijn als voor degenen die hersteld zijn.

Grote bijeenkomsten

 • Bovenregionale sport-, culturele en vergelijkbare grootschalige evenementen zullen aanzienlijk worden beperkt. Slechts 30 tot 50 procent van de capaciteit mag binnen worden gebruikt – tot een maximum van in totaal 5.000 toeschouwers.
 • Bij openluchtevenementen mag ook slechts 30 tot 50% van de capaciteit worden benut – tot een maximum van in totaal 15.000 toeschouwers.
 • Medische maskers moeten bij alle evenementen worden gedragen.
 • Alleen degenen die gevaccineerd zijn of hersteld zijn, krijgen toegang. Bovendien kan voor de deelnemers een actuele test worden verlangd (2GPlus).
 • In deelstaten met een hoge besmettingsincidentie moeten evenementen zo mogelijk worden afgelast en moeten sportevenementen zonder toeschouwers worden gehouden.

 

Op 18 november 2021 hadden de Bondsregering en de deelstaten al overeenstemming bereikt over de volgende maatregelen, die van toepassing zullen blijven:

Bejaarden- en verzorgingstehuizen

 • Alle bezoekers en personeel moeten elke dag een negatief testcertificaat kunnen tonen. Dit geldt ook voor gevaccineerde personen.

Voorschriften op de werkplek

 • In heel Duitsland mogen alleen herstelde, gevaccineerde of geteste personen hun werkplek bezoeken (3G-regeling). De naleving van deze 3G-regeling moet dagelijks door de werkgever worden gecontroleerd en gedocumenteerd. Daartoe moeten alle werkgevers ook over de benodigede informatie ten aanzien van de werknemers beschikken. De werkgevers moeten ook ten minste tweemaal per week gratis tests blijven aanbieden. Indien er geen onoverkomelijke redenen zijn die zich daartegen verzetten, moet thuiswerk mogelijk worden gemaakt.

3G-regel in het personenvervoer

 • Naast de huidige verplichting om een mondmasker te dragen, zal de 3G-regel worden ingevoerd in het plaatselijk openbaar vervoer en in regionale en langeafstandstreinen. Tenzij de passagiers zijn gevaccineerd of hersteld, moeten zij bij het gebruik van een vervoermiddel over een actueel negatief coronabewijs beschikken.

 

De deelstaten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het federaal-statelijk besluit. Hier vindt u de voorschriften die in de afzonderlijke deelstaten gelden.

Grensinfopunten in de buurt