Belgische meldplicht voor buitenlands vastgoed

23.02.2021

Inwoners van België zijn al langer verplicht om hun buitenlands vastgoed aan te geven in hun belastingaangifte. Vastgoed wordt in België belast op basis van het Kadastraal Inkomen, een fictief inkomen dat overeenstemt met het gemiddelde jaarlijkse inkomen dat het onroerend goed zou opbrengen. Tot voor kort werd echter enkel aan vastgoed dat op Belgisch grondgebied ligt een Kadastraal Inkomen toegekend. Buitenlands vastgoed werd op een andere – en dus ongelijke – manier behandeld in de belastingaangifte. België is voor deze praktijk reeds een aantal keren veroordeeld door het Europees Hof van Justitie, wat nu uiteindelijk geleid heeft tot een wetswijziging om een einde te maken aan deze ongelijke behandeling.

Als gevolg van deze wetswijziging zal dus ook aan buitenlands vastgoed een Kadastraal Inkomen worden toegekend. Dit Kadastraal Inkomen wordt toegekend door de Belgische fiscus op basis van de gegevens die de eigenaars doorgeven. Voor eigenaars van buitenlands vastgoed bestaan er twee mogelijkheden. Eigenaars van buitenlands vastgoed die in een vorige aangifte hun buitenlands vastgoed al hadden aangegeven, hoeven op dit moment niets te doen. De Belgische fiscus zal zelf met hen contact opnemen. Eigenaars die pas vanaf 1 januari 2021 buitenlands vastgoed hebben aangekocht, dienen spontaan binnen de vier maanden na de aankoop per mail (foreigncad@minfin.fed.be) of per brief (Administratie Opmetingen en Waarderingen, Koning Albert II laan 33, bus 55, 1030 Brussel) een meldformulier aan te vragen.

Deze wetswijziging heeft slechts gevolgen voor het aanslagjaar 2022 (inkomensjaar 2021). Dit betekent dat voor het aanslagjaar 2021 (inkomensjaar 2020) nog niets verandert. Het buitenlands vastgoed moet dit jaar dus nog op de oude manier worden aangegeven; ofwel de daadwerkelijke huurwaarde indien het vastgoed verhuurd wordt, ofwel de fictieve huurwaarde indien het vastgoed niet verhuurd wordt.

 

Meer informatie kunt vinden op de website van  het ministerie van financien.

Grensinfopunten in de buurt