Coronamaatregelen: Belastingafspraak tussen Nederland, België en Duitsland verlengd tot 1 januari 2022

Als gevolg van de coronacrisis werken veel mensen thuis. Met Duitsland is bilateraal een oplossing overeengekomen voor grensarbeiders in loondienst die thuiswerken in hun woonstaat. Nederland en Duitsland hebben afgesproken dat belastingplichtigen in afwijking van het verdrag de extra thuiswerkdagen in verband met corona mogen behandelen conform waar onder normale omstandigheden zou worden gewerkt (de […]

Overzicht Nederlandse coronamaatregelen per 25 september 2021

Er zijn genoeg mensen gevaccineerd om de coronamaatregelen te versoepelen. 1,5 meter afstand houden is per 25 september niet meer verplicht. Bij bezoek aan plekken waar het drukker wordt, zoals de horeca, evenementen, poppodia, theaters en bioscopen, heb je een coronatoegangsbewijs nodig. Mondkapjes Mondkapjes blijven verplicht in het openbaar vervoer en professioneel personenvervoer en op […]

Geen vergoeding meer voor ongevaccineerden in quarantaine

Degenen die niet gevaccineerd mogen worden, hebben nog steeds aanspraak op een vergoeding. Nordrhein-Westfalen De federale wet inzake bescherming tegen besmetting (Infektionsschutzgesetz /IfSG) regelt de compensatie voor inkomstenverlies (overeenkomstig § 56 lid 1 IfSG) in het geval van officieel opgelegde quarantaines. Dit geldt echter niet als de quarantaine voorkomen had kunnen worden, onder andere door […]

Thuiswerken in de grensregio: niet zonder gevolgen

De één vindt het heerlijk en wil niet meer anders, de ander vindt het maar niets: thuiswerken. Ook menig grenspendelaar kreeg er tijdens de coronapandemie mee te maken. Nu steeds meer kantoren hun werknemers weer verwelkomen, denken veel grenspendelaars erover na of ze terug naar kantoor willen of liever (deels) thuis blijven werken. Welke gevolgen […]

DigiD-activeringscode ontvangen via videobellen

Wie in Duitsland of België* woont en in Nederland een DigiD aanvraagt, ontvangt eerst een baliecode. Met de balie code moet u persoonlijk en binnen 30 dagen een activeringscode voor uw DigiD afhalen. Deze kan worden opgehaald bij een aantal Nederlandse gemeentes, maar kan sinds kort ook via videobellen worden ontvangen. Dit bespaart u een […]

NRW: Nieuwe regels voor quarantaine en tests op scholen

In een e-mail aan de scholen informeert het Noordrijn-Westfaalse ministerie van Onderwijs over de nieuwe quarantaineregeling op scholen. De belangrijkste verandering is dat de quarantaine in beperkt blijft tot de besmette persoon of personen. Alleen in absoluut uitzonderlijke gevallen zullen contactpersonen in quarantaine moeten worden geplaatst. Voorwaarde is dat hygiënische maatregelen en beschermende voorzorgsmaatregelen, zoals […]

Nederland classificeert Duitsland met gele kleurcode

Met ingang van maandag 6 september 2021 is Duitsland door Nederland in de Corona-risicobeoordeling opgewaardeerd van “groen” naar “geel”. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is dit te wijten aan de toename van COVID-19 besmettingen in de afgelopen twee weken. Vanaf 6 september is voor reizen van Duitsland naar Nederland het overleggen van een […]

Vaccinatieaanbod voor niet-Nederlanders die tijdelijk in Nederland verblijven

De Nederlandse overheid doet een vaccinatieaanbod aan alle in Nederland wonende burgers met een buitenlandse nationaliteit die niet in Nederland zijn geregistreerd. Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan: Leeftijd: ten minste 18 jaar Ten minste 1 maand verblijf in Nederland Niet ingeschreven bij een gemeente of het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken Verblijf in […]

Einde steunpakketten voor banen en economie in Nederland

Het kabinet stopt per 1 oktober met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. ´De beperkende maatregelen zijn grotendeels opgeheven, de economie draait weer volop […]

Wachttijd WIA verkort voor Duits verzekerden

Door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie heeft UWV voor buitenlands verzekerden de wachttijd voor de WIA aangepast. In plaats van een wachttijd van 104 weken, wordt nu de wachttijd gehanteerd die in het werkland geldt. Voor werknemers die in Duitsland verzekerd zijn houdt dit in dat de wachttijd dan maximaal 78 weken […]