Wel of geen testplicht in Duitsland voor gevaccineerden

Er was de laatste dagen onduidelijkheid over de vraag of bij de grensovergang naar Duitsland nu wel of geen negatieve test nodig is als je al bent gevaccineerd. Meerdere nieuwsmedia hadden hierover al een bericht gemaakt en ook de GrensInfoPunten hadden al gepubliceerd dat dit zo was. Dit was echter voorbarig. De gelijkstelling van een […]

Extra testvoorziening in Nederlandse grensregio met Duitsland

Het kabinet gaat voor extra testvoorziening zorgen voor inwoners van regio’s die grenzen aan Duitsland. De testvoorziening is expliciet bedoeld voor mensen die voor werk, opleiding, mantelzorg of een doktersafspraak de grens over moeten, en daarvoor volgens de Duitse regels elke keer een negatieve coronatest nodig hebben. Op dit moment zijn deze doelgroepen in Nederland […]

Meer uniforme Corona-maatregelen in Duitsland

In Duitsland is een wet in werking getreden die beperkingen voor het hele land kan opleggen. Afhankelijk van de incidentiewaarden gelden in heel Duitsland naast de voorschriften van de deelstaten aanvullende voorschriften: de zogenaamde “federale noodrem”. De aanvullende beperkingen zijn alleen van toepassing als 7-dagen-indicentie drie dagen achter elkaar wordt overschreden. De voorschriften van de […]

Niet-essentiële reizen van en naar België niet langer verboden, maar wel afgeraden

Op 19 april is het verbod op niet-essentiële reizen van en naar België vervallen. Het is dus opnieuw mogelijk om vanuit België naar het buitenland te reizen, of om vanuit het buitenland naar België te reizen, maar dit soort reizen wordt wel nog steeds afgeraden middels een negatief reisadvies. Nu het verbod op niet-essentiële reizen […]

Nederland: Ouderschapsverlof deels betaald vanaf augustus 2022

Ouders hebben recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof. Hier maakt echter slechts een derde van de ouders gebruik van. Om het daadwerkelijk opnemen van ouderschapsverlof te stimuleren worden per 2 augustus 2022 de eerste negen weken van het ouderschapsverlof betaald, tot 50 procent van het dagloon. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het betaald ouderschapsverlof. […]

Nederland kondigt stap 1 van Openingsplan aan: winkels en terrassen deels open, einde avondklok

Met het oog op het toenemend aantal mensen dat gevaccineerd wordt, verwacht de Nederlandse overheid dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames zal afnemen. Hoewel het stap voor stap openen van de samenleving niet zonder risico’s is, kijkt het kabinet toch ook naar het maatschappelijk en economische belang. Daarom neemt het kabinet de eerste voorzichtige stap in […]

In 2021 recht op Kindergeld, dan ook Kinderbonus

Net als in 2020 zal ook dit jaar een Kinderbonus worden uitbetaald als iemand dit jaar recht heeft op Kindergeld in Duitsland. De bonus is wel minder: € 150,- per kind. De Kinderbonus wordt dit jaar in de maand mei uitgekeerd aan iedereen die in mei recht heeft op Kindergeld, enkele dagen na de betaling […]

Negatieve coronatest voor grensovergang Nederland Duitsland

Dit artikel is op 4 mei geactualiseerd Als u van Nederland naar Duitsland wilt, moet u beschikken over een negatieve coronatest. Deze mag niet ouder zijn dan 48 uur. Hierop zijn uitzonderingen en soms mag u die test ook in Duitsland laten doen. Dit kan per Bundesland verschillend zijn. Bij hoge uitzondering hebt u geen […]

Covid-19-dashboard voor Nederlands-Duitse grensregio nu live

Grenspost Düsseldorf heeft op 8 april een Covid-19-dashboard voor de Nederlands-Duitse grensregio gelanceerd. Dit dashboard geeft in één oogopslag inzicht in de besmettingscijfers in de Nederlandse grensgemeenten en de Kreise aan de Duitse kant van de grens. Zeker nu Duitsland Nederland heeft aangewezen als ‘hoogincidentgebied’ is deze informatie zeer relevant. Per 6 april 2021 is […]

Vaccinatie nu ook voor inwoners van Nederland met huisarts in buitenland

Mensen wonend in Nederland met een huisarts in het buitenland vielen tot nu toe buiten de boot. Omdat de GGD niet beschikt over de adresgegevens van deze huisartspatiënten, was het niet mogelijk hen een uitnodiging per post te sturen. Zuid Limburg De GGD roept daarom inwoners van Limburg die hieronder vallen op zich bij GGD […]