Digitaal pensioenoverzicht in Duitsland

Vanaf de zomer zal het in Duitsland mogelijk zijn om online een overzicht te krijgen van de in Duitsland opgebouwde pensioenen. Dit betreft niet alleen de wettelijk opgebouwde pensioenen, maar ook de bedrijfspensioenen en privé opgebouwde pensioenen. Het is de bedoeling om burgers inzicht te geven in het inkomen dat ze kunnen ontvangen als ze […]

Nederlandse inkomensverklaring voor Belgische grensarbeiders

Sinds 1 maart 2023 is het opnieuw mogelijk om de Nederlandse belastingaangifte in te vullen. Ook inwoners van België die in Nederland werken kunnen weer hun Nederlandse aangifte indienen. Voor die Belgische grensarbeiders is de procedure om te kwalificeren als buitenlands belastingplichtige sinds vorig jaar eenvoudiger geworden. Om te kwalificeren als buitenlands belastingplichtige, moet minstens […]

Hoe functioneert het Nederlandse pensioenstelsel?

Wie in Duitsland woont en in Nederland werkt, bouwt in de regel twee pensioenen op: de wettelijk vastgelegde AOW en een aanvullend bedrijfspensioen via de werkgever. Hoe het pensioenstelsel precies functioneert en op welk bedrag men recht heeft, is echter niet altijd duidelijk. Daarom organiseren de GrensInfoPunten op maandag 13 maart om 17.00 uur een […]

NRW: Coronaregels voor grootste deel geschrapt

Een einde aan de verplichte mondmaskers in het openbaar vervoer en een einde aan de verplichte quarantaine bij een coronabesmetting. Dat is wat inwoners van NRW kunnen verwachten met ingang van 1 februari 2023. De deelstaatregering laat de test- en quarantainevoorschriften eind januari vervallen. Dit betekent ook het einde van de testregels voor scholen en […]

Wonen in Duitsland of België, kinderopvangtoeslag uit Nederland

Als uw kind naar de dagopvang in Nederland of Duitsland/België gaat, u die kosten moet betalen en u in Nederland werkt, hebt u mogelijk recht op de kinderopvangtoeslag uit Nederland. In deze regeling is per 1 januari 2023 een wijziging gekomen, waardoor meer mensen voor een vergoeding in aanmerking komen en de vergoeding ook hoger […]

Podcast 7

In deze podcast Jacques Bazen en Paul van Loenen van Saxion Hogeschool (Enschede). Paul is teamleider en Jacques is docent. Bij de opleiding Technische Bedrijfskunde van Saxion kunnen studenten Euregionale ervaring opdoen. Dit gaat in samenwerking met Duitse Hogescholen en ondernemers aan beide kanten van de grens. Nederlandse en Duitse studenten voeren samen een opdracht uit […]

Digitaal Themaspreekuur Gezinsbijslagen op 8 februari 2023

Advies over kinderbijslag, ouderschapsverlofuitkeringen en meer voor grenspendelaars   Op 8 februari 2023 houden de GrensInfoPunten een digitaal spreekuur met als thema gezinsbijslagen. Het aanbod is bestemd voor burgers die in Nederland of Duitsland werken en in het andere land wonen. Tijdens het spreekuur beantwoorden Nederlandse en Duitse deskundigen individuele vragen over kinderbijslag, kindgebonden budget […]

Nederlandse kiezers in het buitenland nu ook invloed op samenstelling Eerste Kamer

Nederlanders die buiten Nederland wonen hebben al vele jaren kiesrecht bij verkiezingen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Vanaf 2023 komt daar een verkiezing bij: de verkiezing van de leden van het kiescollege niet-ingezetenen. Deze verkiezing geeft kiezers buiten Nederland (in het buitenland of in Aruba, Curaçao of Sint Maarten) invloed op de […]

Jobbonus voor grensgangers die in Vlaanderen wonen

De jobbonus is een maatregel van de Vlaamse overheid. Wie minder dan 2.500 euro bruto per maand verdient, krijgt één keer per jaar een bedrag dat kan oplopen tot 600 euro. Bent u grensganger? U kunt de jobbonus aanvragen, als u: in Vlaanderen woont; en in het buitenland werkt (= de Europese Economische Ruimte); en […]

Wonen in Duitsland, pensioen uit het buurland: energietoeslag (EPP)

Wie in Duitsland woont en alleen pensioenuitkeringen (dit geldt ook voor WIA- of WAO-uitkeringen) uit Nederland of België ontvangt kan vanaf 9 januari 2023 de energietoeslag (EPP) aanvragen. Het aanvraagformulier staat nu ter beschikking op de website van de Knappschaft Bahn See. Ontvangt u ook een Duits pensioen, dan hebt u de EPP in december […]