Duitsland verklaart Nederland tot hoogrisicogebied met veel besmettingen

04.04.2021

De Bondsregering heeft Nederland tot “Hochinzidenzgebiet”, d.w.z. risicogebied met veel coronabesmettingen, verklaard. Dit houdt concreet in dat reizigers voorlopig alleen de grens over mogen steken als zij een negatieve coronatest, die niet ouder is dan 48 uur, kunnen overleggen. Zowel PCR-tests en snelle PoC-tests die door een erkende medische dienstverlener worden uitgevoerd, als zelftests onder toezicht van bevoegd personeel worden aanvaard. Het bewijs van de testresultaten kan zowel op papier als elektronisch worden geleverd.

Vrijstellingen

Vrijgesteld van de testplicht zijn personen op doorreis in NRW of Nederland, personen die beroepshalve goederen, koopwaar of personen over de grens vervoeren en die korter dan 72 uur in NRW verblijven, veiligheidstroepen in operationele situaties en officiële delegaties op de luchthaven Keulen/Bonn. Daarnaast is het in gerechtvaardigde individuele gevallen mogelijk om vrijstelling te vragen bij de bevoegde gezondheidsinstantie.

Speciale regelingen voor grenspendelaars

Grensoverschrijdende pendelaars die ten minste eenmaal per week vanuit hun woonplaats regelmatig de grens oversteken om te werken, te studeren of een opleiding te volgen, kunnen tot 72 uur voor binnenkomst worden getest. In het geval van een normale werkweek zijn twee tests per week dus voldoende. In dit geval kunnen de tests ook onmiddellijk na binnenkomst worden afgenomen, d.w.z. een zelftest onder toezicht kan ook onmiddellijk na aankomst op de plaats van het werk of de opleiding of school worden afgenomen. Ouders of andere personen die minderjarigen met de auto naar school, naar het werk of naar opleidingsinstellingen brengen en onmiddellijk terugbrengen, zijn niet verplicht de test af te leggen.

Voor grenspendelaars die regelmatig ten minste tweemaal per week naaste familieleden bezoeken (bloedverwanten in de eerste graad, echtgenoot/echtgenote, partner, inwonende partner, kinderen op grond van een gezamenlijk gezag of een gezamenlijk omgangsrecht), geldt ook de 72-uursregel, d.w.z. twee tests binnen zes dagen.

Typeren van risicogebieden

In principe wordt er onderscheid gemaakt tussen normale risicogebieden, gebieden met veel besmettingen (“Hochinzidenzgebiete”) en gebieden waar virusvarianten circuleren. In risicogebieden met veel besmettingen is het aantal nieuwe besmettingen met SARS-CoV-2 bijzonder hoog. Classificatie als een risicogebied met veel besmettingen vindt plaats bij een incidentiewaarde van 200 of hoger. Ook zijn er risicogebieden waarin bepaalde varianten van het virus in verhoogde mate circuleren.

Een actueel overzicht van deze drie types risicogebieden staat op de website van het Duitse Robert Koch-Institut” (RKI). Nederland is sinds 04.04.2021 ingedeeld als gebied met een hoge incidentie.
Dit heeft tot gevolg dat een bezoek aan Duitsland alleen mogelijk is met een negatieve testuitslag. Verder moeten reizigers bij aankomst verplicht in thuisquarantaine en moeten zij zich vóór vertrek online registreren. Voor grenspendelaars zullen de Duitse deelstaten naar verwachting weer speciale maatregelen treffen.

Meer Duitstalige informatie over de regelgeving in Niedersachsen is te vinden op de  website van de deelstaat Niedersachsen.

Grensinfopunten in de buurt