Extra verhoging toeslagen in Nederland

15.12.2022

In verband met de hoge levenskosten op dit moment, heeft de Nederlandse regering besloten om de toeslagen voor 1 jaar extra te verhogen. Vooral voor grensgangers die in Nederland werken van belang als zij in Nederland een ziektekostenverzekering hebben of uit Nederland kinderbijslag ontvangen.

Twee toeslagen zijn vooral van belang, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget:

Zorgtoeslag

In 2023 zullen meer mensen voor een zorgtoeslag in aanmerking komen. Dat komt omdat de inkomensgrens naar boven is bijgesteld. Mogelijk recht op zorgtoeslag hebt u als u 18 jaar of ouder bent en niet teveel vermogen hebt. Woont u alleen en uw jaarinkomen is lager dan € 38520,- en u hebt een Nederlandse ziektekostenverzekering? Dan bestaat mogelijk recht op zorgtoeslag. Woont u samen? Dan is de nieuwe inkomensgrens (samen met het inkomen van uw partner) € 40.994,-.

Als u wilt weten hoe hoog uw zorgtoeslag kan zijn, maak dan een proefberekening op www.toeslagen.nl

Meer over zorgtoeslag bij grensgangers leest u hier.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget gaat in 2023 extra omhoog. U krijgt meer kindgebonden budget per kind. En alleenstaande ouders krijgen een extra verhoging. Het is niet mogelijk om hier bedragen te noemen, maak daarom een proefberekening op www.toeslagen.nl. Woont u in Duitsland, dan kunt u geen proefberekening maken.

Hierbij moet u er rekening mee houden dat als u ook uit Duitsland (aanvullend) Kindergeld ontvangt, het kindgebonden budget wordt gekort op het Duitse Kindergeld. In de meeste gevallen is bij samenloop Duits Kindergeld en Nederlandse kinderbijslag en kindgebonden budget het totale bedrag aan uitkeringen € 250,- per maand per kind. Bij meerdere kinderen kan het bedrag hoger zijn. Ook een alleenstaande ouder die in Nederland werkt kan een hoger bedrag krijgen.

Meer informatie over gezinsbijslagen voor grensgangers als u in Duitsland woont en in Nederland werkt, leest u hier.

 

Meer informatie over de verhoging van de toeslagen leest u hier.

Grensinfopunten in de buurt