Gezinsleden Nederlandse ambtenaren in de EU niet langer verzekerd in Nederland

28.02.2024

Per 1 januari 2024 is de sociale verzekeringspositie van gezinsleden van ambtenaren die binnen de EU/EVA werken gewijzigd. Gezinsleden die in de andere lidstaat niet werken en geen kortlopende uitkering ontvangen, vallen vanaf dit jaar onder de socialezekerheidswetgeving van het land van de woonplaats. Daardoor zijn zij niet meer verzekerd voor Nederlandse volksverzekeringen AOW, Anw, kinderbijslag en Wlz.

Omdat de familieleden niet meer verplicht verzekerd zijn voor de AOW, kunnen zij een vrijwillige AOW-verzekering afsluiten. Omdat zij niet langer voor de Wlz verzekerd zijn stopt de Nederlandse zorgverzekering. Hiervoor kunnen zij een expatverzekering afsluiten met aanvullende vergoedingsmogelijkheden. Meer informatie hierover vindt u op de website van SZVK.

Gezinsleden van diplomatiek en consulair ambtenaren in het buitenland blijven wel verzekerd voor de Nederlandse volksverzekeringen.

Grensinfopunten in de buurt