Grensoverschrijdende samenwerking van Denemarken tot Zwitserland

12.11.2021

Op 4 en 5 november 2021 organiseerde het GrensInfoPunt Aken-Eurode de Grenznetz-bijeenkomst. Hier kwamen medewerkers van de grensoverschrijdende adviesinstellingen langs de West-Duitse grenzen bijeen met instanties voor het opheffen van belemmeringen voor de mobiliteit om hun ervaringen en moeilijkheden bij de advisering en voorlichting van grenspendelaars uit te wisselen. Het voornaamste doel van de uitwisseling is actuele jurisprudentie en zaken te bespreken, en ook wetgevingsprojecten en de gevolgen daarvan te evalueren en gezamenlijk oplossingsrichtingen te ontwikkelen.

De Kreis Heinsberg stelde zijn ruimten ter beschikking aan het grensoverschrijdende netwerk en maakte zo een fysieke ontmoeting van de partners mogelijk – met waarborging van de veiligheid en de hygiënische aspecten. De algemeen vertegenwoordiger van de landraad en afdelingshoofd Philipp Schneider heette het netwerk persoonlijk welkom en benadrukte nogmaals het belang van laagdrempelig en gratis advies voor grenspendelaars voor de bevordering van internationale samenwerking en begrip.

Met grensoverschrijdende pendelaars en bedrijven uit in totaal zeven landen, die elk hun eigen regelgeving hebben, wordt al snel duidelijk dat pan-Europese oplossingen hun grenzen bereiken. Ook hier zijn de adviescentra de sleutel: zij geven de dagelijkse ervaringen door aan de besluitvormers en zorgen er zo voor dat terugkerende problemen op het niveau van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt snel en duurzaam kunnen worden opgelost.

De vruchtbare samenwerking van het netwerk zal in de toekomst worden voortgezet en verstevigd. De leden zijn het erover eens dat zowel grensoverschrijdende als nationale communicatie tussen de adviescentra onontbeerlijk is om de hindernissen en belemmeringen voor mobiliteit uit de weg te ruimen en Europa op dit gebied nog dichter naar elkaar toe te laten groeien.

Naast de GrensInfoPunten Aken-Eurode (voor de Euregio Maas-Rijn), de Euregio Rijn-Maas-Noord en de EUREGIO (Gronau-Enschede) zijn de partners van het Grenznetz de regio Sønderjylland-Schleswig, de Duits-Frans-Zwitserse Bovenrijnconferentie (Oberrheinkonferenz) van de trinationale metropoolregio Bovenrijn (vertegenwoordigd door het INFOBEST-netwerk) en de Task Force Grensarbeiders 2.0 van de Grotere Regio (Großregion), die Frankrijk, Luxemburg, België en Duitsland omvat.

Grensinfopunten in de buurt