Kickstartvoucher voor extern advies bij ondernemen in het buitenland

30.07.2020

De Nederlandse Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een Kickstartvoucher ter beschikking gesteld om ondernemers die problemen hebben met buitenlandse activiteiten in verband met de coronacrisis te ondersteunen.

Met een Kickstartvoucher kan een ondernemer een externe adviseur inschakelen om hem te adviseren hoe de gevolgen van de coronacrisis kunnen worden verminderd.

Er zitten uiteraard verschillende voorwaarden aan, onder andere:

  • De maximale vergoeding bedraagt € 2.500,-, dit bedrag wordt aan de adviseur uitbetaald;
  • De onderneming moet in Nederland of de Nederlandse Cariben gevestigd zijn;
  • De ondernemer moet al in het buitenland actief zijn en deze activiteiten moeten geraakt zijn door de coronacrisis;
  • Ook aan de adviseur worden eisen gesteld met betrekking tot ervaring en opleiding.

Er is een beperkt budget en de toewijzing gaat op datum van aanvraag.

De aanvraag kan worden ingediend op www.rvo.nl. Hier vindt u ook een volledige beschrijving van de Kickstartvoucher en een overzicht van alle voorwaarden.

Grensinfopunten in de buurt