Limosa melding bij thuiswerken

15.08.2022

Buitenlandse werkgevers, wiens personeel tijdelijk in België werkt, zijn verplicht een Limosa-1 melding te doen. Deze verplichting geldt ook voor grensarbeiders die in België wonen en voor een buitenlandse werkgever werken, maar die werkzaamheden gedeeltelijk vanuit huis verrichten. Wegens de Coronapandemie was deze meldplicht van thuiswerken opgeschort, maar sinds 1 juli 2022 wordt deze meldingsplicht opnieuw toegepast. Werkgevers van wie het personeel thuiswerkt in België zijn dus verplicht om een Limosa-1 melding te doen.

Meer informatie over het doen van een Limosa-1 melding is te vinden via: https://www.socialsecurity.be/site_nl/agents/Applics/meldingsplicht/about.htm.

Aanvullende informatie over de Limosa voor grenspendelaars: https://campaigns.eranova.fgov.be/r-b9f7c56ba01a4926bc9c27e61f188305041371679d177cc8 (alleen in het engels)

Grensinfopunten in de buurt