Minimumloon in Nederland

Nederland: Per 1 juli verhoging kinderbijslag, minimumloon en uitkeringsbedragen Kinderbijslag per 1 juli 2022 met 20 euro verhoogd

30.06.2022

Hoewel het kabinet van plan was om de kinderbijslag niet meer regulier te verhogen (indexeren) is besloten om dit wetsvoorstel in te trekken. De kinderbijslag zal daardoor de komende jaren jaarlijks in januari en juli worden verhoogd. Per 1 juli betekent dit een verhoging van de kinderbijslag van 20 euro.

Kinderbijslag per 1 juli 2022

Ouders en verzorgers van kinderen tot en met 17 jaar ontvangen kinderbijslag (AKW). Het kinderbijslagbedrag is per 1 juli 2022 aangepast in lijn met de ontwikkeling van de consumentenprijs. De bedragen per 1 juli 2022 zijn:

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2022
Per kind 0 t/m 5 jaar € 249,31
Per kind 6 t/m 11 jaar  € 302,74
Per kind 12 t/m 17 jaar  € 356,16

Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.

Verhoging minimumloon en uitkeringsbedragen

Per 1 juli 2022 wordt ook de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast, waaronder de AOW, WIA en ZW. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.725 naar € 1.756,20 bruto per maand. Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 juli 2022 herzien.

Meer informatie en een compleet overzicht van de bedragen minimumloon en uitkeringen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Grensinfopunten in de buurt