Rekenmethode UWV met schattingen benadeelt arbeidsongeschikte grenswerker

19.06.2024

UWV gaat het nu toch makkelijker maken om misgelopen uitkeringsgeld alsnog toch krijgen!

Een deel van de arbeidsongeschikten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV die ook een uitkering uit een ander land ontvangen, krijgt een te lage uitkering vanwege een rekenmethode van het UWV. Een ander deel krijgt daardoor juist te veel geld.

Het gaat om grensgangers, dus mensen die over de grens hebben gewerkt.

Veel personen met een arbeidsverleden in Nederland en Duitsland ontvangen een uitkering uit Duitsland en Nederland. Het UWV verrekent die met elkaar en bij die verrekening ging iets fout. Het UWV trok niet de daadwerkelijke Duitse uitkering af, maar een geschat bedrag. Hierdoor krijgen mensen soms elke maand minder dan waar men recht op had. Het betreft de verrekeningsmethode die wordt toegepast als de werknemer het laatst in Nederland verzekerd is geweest en daarvoor in een ander land heeft gewerkt.

Fictieve bedragen

Gedurende het jaar worden uitkeringen aangepast aan de inflatie, de zogeheten indexering. In Nederland gebeurt dat twee keer per jaar, maar in andere landen kan dat minder vaak zijn of op andere momenten. Het UWV laat weten dat het niet van alle landen bijhoudt wanneer die indexeringen plaatsvinden en daarom rekening hield met de Nederlandse indexeringscijfers.

Als een land meer verhoogt dan Nederland, levert dat een voordeel op voor de uitkeringsontvanger, maar als het land minder verhoogt dan Nederland valt de uitkering juist lager uit.

Dat laatste was het geval in de afgelopen jaren. Nederland verhoogde de uitkeringen in 2023 bijvoorbeeld fors, met ruim 13 procent. Duitsland deed dat niet, terwijl het UWV daar in de berekening wel van uitgaat. En daardoor liepen mensen geld mis.

Zelf bezwaar maken niet meer nodig

Nadat één betrokkende uiteindelijk formeel bezwaar had gemaakt, gaf het UWV toe dat het fout zat. Dat gaat in zijn geval nu rekenen met de werkelijke bedragen uit Duitsland, waardoor betrokkene het geld alsnog krijgt.

Na eerdere mededeling van het UWV dat één ieder zelf maar bezwaar moet maken, heeft het UWV nu toegezegd het toch makkelijker te maken voor arbeidsongeschikten met een uitkering uit twee landen om misgelopen uitkeringsgeld alsnog te krijgen.

Het UWV zegt dat het vanaf heden in alle brieven aan deze groep gaat wijzen op het mogelijke nadeel. Als vervolgens het nadeel kan worden aangetoond, wordt het misgelopen bedrag snel uitgekeerd. Daar is geen ingewikkelde bezwaarprocedure meer voor nodig.

Grensinfopunten in de buurt