Thuiswerkregeling sociale zekerheid voor grensgangers verlengd

21.06.2022

In het kader van de coronamaatregelen heeft de EU de regels voor de sociale zekerheid en thuiswerken aangepast. Werkt u voor een werkgever in een ander land en werkt u thuis in verband met de coronamaatregelen, dan blijft u vallen onder sociale zekerheid van het werkland. Deze regeling is per 1 juli stopgezet. Om werknemers en werkgevers de tijd te geven om alles aan te passen, is de thuiswerkregeling met een half jaar verlengd tot 1 januari 2023.

Een werknemer die voor een buitenlandse werkgever in zijn woonland werkt, bijvoorbeeld in homeoffice, kan onder de sociale zekerheidsregels van het woonland komen te vallen als die werkzaamheden 25% of meer van de werktijd zijn. Dat is de hoofdregel om vast te stellen in welk land een werknemer sociaal verzekerd is als die in meerdere landen werkt. Zou de uitzonderingsregel niet worden toegepast, zouden deze werknemers veranderen van het sociale zekerheidssysteem van het werkland naar het woonland. Veel werkgevers en werknemers hebben dit nog niet omgezet, waardoor de EU heeft besloten de thuiswerkregeling met een half jaar te verlengen.

Geen verlenging voor belasting!

Voor de loonbelasting zijn de landen afhankelijk van onderlinge overeenkomsten. Ook hiervoor was er tot 1 juli een uitzondering mogelijk, zodat de afdracht van de loonbelasting ook in het werkland kon doorlopen. Deze regelingen zijn per 1 juli gestopt.

Werknemers en werkgevers moeten er daarom rekening mee houden dat vanaf 1 juli het salaris van een grensganger gesplitst belast moet worden als een werknemer in homeoffice werkt en gedeeltelijk bij de werkgever in het andere land werkt.

Zodra meer bekend wordt over het standpunt van de belastingregels zal hierover op deze website worden gepubliceerd.

Grensinfopunten in de buurt